Asiakkaamme
Ilkka-Yhtymä Oyj

Asiakkaamme Ilkka-Yhtymä-konserni on viestintäyhtymä, jonka muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiö I-Mediat Oy sekä painotoimintayhtiö I-print Oy. Niko Mäkinen, Ilkka-Yhtymän järjestelmäarkkitehti, kertoi halunneensa tilata työasemia, joissa olisi toimintavalmiina heidän käyttämänsä sovellukset ja perusmäärittelyt.

Alkuun kävimme Decensin myyjän ja teknisen asiantuntijan kanssa läpi palvelun sisällön ja toiminnan. Hankintapäätöksen jälkeen teimme vielä tarkemman määrittelyn asiantuntijoiden kanssa. Decens toimitti toivomamme ratkaisun ja olimme todella tyytyväisiä asioiden toimivuudesta ja helppoudesta.

“Ihan kaikkea ei kannatakaan tehdä itse.”

Niko kuvailee Decensin esiasennuspalveluista saatuja hyötyjä: “Pystyimme vähentämään omaa rutiinityötämme ja keskittymään siihen, mikä on ydinosaamistamme. Saimme toimitettua hankittavat laitteet loppukäyttäjille nopeammin ja paremmin vakioituna, kuin jos olisimme asentaneet ne itse alusta alkaen.

Nikon mukaan palvelussa näkyi Decensin asiantuntijoiden vahva osaaminen ja kokemus. Kysymyksiin annettiin selkeät vastaukset, hankkeen asiakkaalle asettamat vaatimukset oli kuvattu tarkasti ja palvelu toteutettiin luvatun kaltaisena.

Saimme selkeät ratkaisuehdotukset siitä, miten asiat kannattaa tehdä, jotta ylläpito jatkossa olisi sujuvaa ja helppoa.

Niko kertoi, että toteutus vastasi täysin Ilkka-Yhtymän odotuksia toimituksen sisällön, aikataulun ja kustannusten suhteen. ”Yllättyneitä olimme sen suhteen, että ihan kaikkea ei kannatakaan tehdä itse. Tilaamme jatkossa kaikki työasemamme esiasennettuina.

 

Lisätietoja

Mika Sillanpää
Avainasiakaspäällikkö, Decens Oy
050 349 0550 / mika.sillanpaa (a) decens.fi

Niko Mäkinen
järjestelmäarkkitehti, Ilkka-Yhtymä Oyj
niko.makinen (a) ilkka-yhtyma.fi

www.ilkka-yhtyma.fi