fbpx

Asiakastarina: Business Finland

IT-palveluiden kokonaisulkoistus

 

#Decens #DecensOy #suomalainen #ITkumppani #ITsupermiehet #ITammattilaiset 

#asiakastyytyväisyys #ITulkoistuspalvelut #OnhansiinäAvainlippu

Suomen hallitus ilmoitti maaliskuussa 2017 päätöksestä yhdistää Tekes ja kansainvälistymispalveluja tarjoava Finpro yhdeksi uudeksi Business Finland -kokonaisuudeksi 1.1.2018 alkaen. Business Finland tarjoaa yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee yli 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. 

Kahden eri organisaation yhdistymisen alla Business Finland kilpailutti perustietotekniikkapalvelut. Usean toimittajan sijaan tilalle haluttiin yksi IT-kumppani, jolla on toimintavarmat, tietoturvaltaan ja kapasiteetiltaan riittävät palvelut. Kumppanilta odotettiin myös lisäarvoa tuottavaa, ketterää ja asiakaslähtöistä toimintamallia ja yhteistyökykyä toimia monitoimittajaympäristössä. Decens Oy voitti kilpailutuksen, ja yhteistyösopimus kokonaisulkoistuksesta allekirjoitettiin kesäkuussa 2018.

”Decens valikoitui IT-kumppaniksi tiukan kilpailun jälkeen, jossa lopputuloksen ratkaisi hinnan ja laadun yhdistelmä”.

Business Finland on julkinen toimija, joten kaikki kilpailutukset tehdään hankintalain mukaisesti. Business Finland painottaa laajoissa kilpailutuksissa aina laatua. Decens valikoitui kumppaniksi tiukan kilpailun jälkeen, jossa lopputuloksen ratkaisi hinnan ja laadun yhdistelmä.

”Decens on joustava kumppani, joka on valmis kehittämään toimintaa. Uuden asiakassuhteen rakentamisessa kestää aina oma aikansa, kun haetaan yhteistä toimintatapaa. Asiakkaan kuuntelu ja tarpeiden huomioon ottaminen on tärkeää”, kertoo Business Finlandin tietohallintojohtaja Pekka Pajuoja.

Palvelujen siirtoprojektit veivät suunniteltua enemmän aikaa, joten hyötyjä on päästy mittaamaan vasta lyhyen aikaa. Tavoitteena on saavuttaa jatkuvaa kustannushyötyä, ja samalla varmistaa, että käytössä on mahdollisimman moderni tekniikka.

”Tekniikan toimivuus joutui ennennäkemättömään testiin maaliskuussa 2020, kun koronavirusepidemia pakotti koko Business Finlandin henkilöstön kerralla etätöihin. VPN-yhteydet ovat toimineet eikä palomuuri ole kuormittunut liikaa”, sanoo Pajuoja.

Palvelujen siirtoprojektit olivat iso urakka niin Decensille kuin Business Finlandillekin. ”Decensin henkilöstö on kokenutta ja osaavaa, mutta venymistä on tarvittu. Loppukäyttäjien tyytyväisyys lähitukeen ja help deskiin on hyvällä tasolla. Seuraamme muutoksia tarkasti”, kertoo Pajuoja.

Haluatko kuulla lisää IT-ulkoistuspalveluistamme? Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme!

Business Finland tarjoaa yhtenäisen palvelupolun innovaatiotoimintaan, kansainvälistymiseen, investointeihin ja matkailun edistämiseen.

Business Finland on globaalin kasvun kiihdyttämö. Luomme edellytyksiä kestävälle kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. Huippuasiantuntijamme ja uusin tieto nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista ja auttavat muuttamaan ne kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

Kehitämme Suomesta maailman vetovoimaisinta ja kilpailukykyisintä innovaatioympäristöä, jossa yritysten on hyvä kasvaa, uudistua ja menestyä.

Strategiamme on kaksiosainen:
* mahdollistamme kansainvälistä kasvua yrityksille sekä
* luomme maailmanluokan liiketoimintaekosysteemejä ja kilpailukykyistä liiketoimintaympäristöä Suomelle.

Lue lisää: www.businessfinland.fi