Asiakkaat
Suuren kansainvälisen yrityksen kotimaan toimintojen muuttuessa Anticimex Suomelle ei jäänyt omaa IT-osaamista. Tarvittiin paikallinen palvelukumppani hoitamaan infrapalveluiden valvontaa ja hallintaa sekä loppukäyttäjille suomenkielistä helpdesk- ja lähitukipalvelua.
Lue lisää
Arkta on tehnyt yhteistyösopimuksen koskien help desk –palveluita, palvelinylläpitoa sekä työasemien tietoturvaa. Asiakkaan henkilöstö saa nopeasti ja helposti apua IT-ongelmiin ottamalla yhteyttä help desk –palveluihin.
Lue lisää
Finncont Oy:n palvelin- ja verkkoympäristöä korvattiin uusilla laitteilla alkuvuonna 2014. Ennen projektia Finncontin IT-ympäristö koostui pääasiassa fyysisistä palvelimista. Tahtotilana oli vähentää laitteiden määrää virtualisoinnilla ja samalla parantaa suorituskykyä, hallintaa, vikasietoisuutta sekä laajennettavuutta.
Lue lisää
Helsingin Satama uusi kesällä 2015 satamatoimintaa tukevien palveluiden ilmoitusjärjestelmiä ja kilpailutti myös järjestelmien alustapalveluiden tuottajan. Decens valikoitui palvelukumppaniksi kilpailukykyisen konesalihinnoittelun, hyvien referenssien ja konesalipalvelua koskevien sertifiointien ansiosta.
Lue lisää
Decens tarjosi HimosLomille huolellisen tilannearvion sekä suunnitelman, jonka mukaan IT-järjestelmät muutettiin hallitusti vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksia.
Lue lisää
Huurre Groupin perustietotekniikan palvelusopimus oli katkolla kesällä 2014. Yhtiö oli päättänyt it-kumppanuutensa ja valitsi kilpailutuksen jälkeen Decens Oy:n, jonka palvelukokonaisuus vakuutti.
Lue lisää
Asiakkaamme Ilkka-Yhtymä-konserni halusi tilata työasemia, joissa olisi toimintavalmiina heidän käyttämänsä sovellukset ja perusmäärittelyt.
Lue lisää
Yrityksen keskeisten tietojärjestelmien suorituskyky ja käytettävyys ovat tärkeässä roolissa. Liiketoiminnan ydinjärjestelmien tulee olla jatkuvasti saatavilla ja turvattuna. Decens tukee osaamisellaan Invencon IT-järjestelmien toiminnallisuutta ja auttaa osaamisellaan kehittämään infrastruktuuria liiketoimintalähtöisesti.
Lue lisää
Decens Oy toimittaa palveluna Kankaanpään kaupungille työasemien ja palvelimien tietoturvapalvelua, jolla katetaan yli 800 päätelaitetta ja palvelinta. Palvelun laadun takuuna on Decensin asiantunteva ja sertifioitunut henkilökunta. Palvelu tuotetaan Decensin konesalista hallitusti.
Lue lisää
Katepal Oy on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Decens Oy:n kanssa. Decens vastaa Katepalin haasteisiin, jotka liittyvät palvelinten, laitteiden ja ohjelmistojen monenkirjavan kokonaisuuden hallintaan.
Lue lisää
Decens Oy toimittaa palveluna Kirkkonummen kunnalle työasemien ja palvelimien tietoturvan sekä varmistuspalvelun. Palvelut tuotetaan Decensin konesalista asiantuntevan henkilökunnan toimesta.
Lue lisää
Decens tuottaa asiakkaalleen Lojerille www-sivujen toiminnallisuusseurantaa, jolla tuetaan Lojerin verkkokaupankäyntiin painottuvaa myyntiä. Verkkokaupan ylläpito on haasteellista, sillä verkossa voi joutua odottamattomien häiriötekijöiden kohteeksi. Tällaisissa tilanteissa nopea reaktiokyky on valttia.
Lue lisää
Decensin ja Pihlajalinnan yhteistyö alkoi talvella 2014, jolloin Pihlajalinnan liiketoiminnassa tapahtui voimakasta kasvua. Yrityksen omat järjestelmät ja resurssit eivät riittäneet tukemaan kasvua. Pihlajalinna löysi Decensistä business-kriittisen kapasiteettipalveluita tarjoavan IT-kumppanin, jolta löytyy sekä osaamista että joustavuutta, mutta myös nopeaa reagointikykyä.
Lue lisää
Decens Oy toimittaa palveluna Rauman kaupungille työasemien ja palvelimien tietoturvapalvelua yhteensä noin 2 500 päätelaitteelle ja palvelimelle. Palvelu tuotetaan Decensin konesalista asiantuntevan henkilökunnan toimesta. Palvelun käyttöönotto tapahtui Rauman kaupungin ja Decens Oy:n asiantuntijoiden yhteistyönä.
Lue lisää
Renta etsi toimintansa perustusvaiheessa rinnalleen modernia ja tarpeisiinsa nähden sopivan kokoista ICT-toimijaa. Toimijalta vaadittiin ketteryyttä ja ammattitaitoa nopeasti muuttuvan verkoston rakentamiseen.
Lue lisää
Decens toteutti uuden museorakennuksen IT-ympäristön, jonka lisäksi Decens valvoo Serlachius-museoiden palvelimien, verkkolaitteiden ja sovellusten toimintaa 24×7. Decens myös konsultoi asiakasta koko IT-ympäristöön liittyvissä asioissa.
Lue lisää
Asiakas etsi sopivaa yhteistyökumppania, joka ottaisi vastuun yrityksen IT-ympäristöstä. Yhtenä valintakriteerinä oli informaation kulun toimivuus – asiakkaan tiedottaminen IT-järjestelmien sisällöistä ja niihin liittyvistä päivityksistä katsottiin tärkeäksi. Tilanteen ratkaisemiseksi Decens erottui edukseen kilpailijoistaan laajan asiantuntemuksensa ja monipuolisten palveluidensa ansiosta.
Lue lisää
Ennen yhteistyötä Decensin kanssa TAKKin oman konesalin kapasiteetti oli käymässä vähiin ja palvelimien tekninen käyttöikä oli päättymässä. Ratkaisua etsittiin myös palvelimien ja verkkolaitteiden ympärivuotiseen valvontaan, sillä se ei ollut mahdollista oman henkilökunnan toimesta.
Lue lisää
Tampereen Teatteri pohti oman konesalin rakentamista tai sen ostamista palveluna. Vaihtoehtoja kartoittaessa palveluntarjoajat kilpailutettiin ja näin Decens Oy astui kuvaan tarjoessaan kustannustehokkaimman ja edistyksellisimmän palveluvalikoiman.
Lue lisää
Ennen yhteistyötä Decens Oy:n kanssa, Tampereen Työväen Teatteri etsi IT-kumppania, joka takaisi palvelinten ja varmuuskopiojärjestelmien toiminnan. Tähän haasteeseen Decens vastasi tuottamalla asiakkaalle konesalipalvelut, jotka turvaavat palvelimien ja tietoliikenteen sujuvan toiminnan.
Lue lisää
Tampereen yhteiskoulun lukion palvelimet ja varmuuskopiojärjestelmät olivat tulleet elinkaarensa päähän. Laitekanta oli kirjava, koska TYK oli tehnyt laitehankintoja muutama työasema kerrallaan. Myös sisäverkko oli sekava ja tietoturvan kannalta liian avoin. Decens Oy astui kuvioihin sopivalla hetkellä tarjoten IT-ympäristön kartoitusta.
Lue lisää
Tredu vertaili IT-palvelujen tarjoajia, jotka pystyisivät tarjoamaan kapasiteetiltaan sopivimman ja edullisimman kokonaisratkaisun. Decens Oy erottui edukseen muista IT-palveluiden toimittajista kuuntelemalla asiakkaan tarpeita, vastaamalla niihin ja tarjoamalla palvelujaan kilpailukykyisimpään hintaan.
Lue lisää
Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut Decensin asiakkuutena vuodesta 2010 alkaen. Aluksi kaupankäynti oli laite-, ohjelmisto- sekä projektipalvelua, mutta vuonna 2013 Decensin voitettua KL-kuntahankintojen tietoturvakilpailutuksen, päätyi asiakas syventämään palveluyhteistyötä Decensin kanssa.
Lue lisää
Valmet halusi lisää joustavuutta, luotettavuutta sekä kustannustehokkuutta sisäiseen palvelutuotantoonsa. Kumppanin täytyi voida tarjota laadukas kokonaisuus, joka mahdollistaa konesalipalveluiden dynaamisen laajentamisen, unohtamatta palveluiden korkean saatavuuden vaatimuksia.
Lue lisää
Asianajoalalla toimiminen on hyvin hienovaraista. Asianajotoimisto Waselius & Wistin asiakkaita ovat niin investointipankit, sijoittajat, yritykset sekä valtio, jolloin tietoturva-asioita koskee äärimmäisen tiukat vaatimukset. Tämä edellyttää myös yhteistyökumppaneilta virheetöntä toimintaa.
Lue lisää