Asiakkaamme
Anticimex Oy

Suuren kansainvälisen yrityksen kotimaan toimintojen muuttuessa Anticimex Suomelle ei jäänyt omaa IT-osaamista. Tarvittiin paikallinen palvelukumppani hoitamaan infrapalveluiden valvontaa ja hallintaa sekä loppukäyttäjille suomenkielistä helpdesk- ja lähitukipalvelua.

Decensin palvelukokonaisuus lisäpalveluineen vastasi täydellisesti Anticimexin tarpeita. Decens pystyi myös tarjoamaan laitteiden elinkaarenhallintapalvelut aina laitekilpailutuksista pöydille asennuksiin ja vanhojen laitteiden kierrätykseen asti.

Yhteistyö aloitettiin Palvelin- ja verkkoympäristön valvonta- ja ylläpitopalveluiden sekä loppukäyttäjien Help Desk -palvelun käyttöönotolla. Myöhemmin palveluportfoliota laajennettiin Palomuuripalvelulla, jonka avulla luotiin Anticimexin toimipisteiden väliset tietoliikenneyhteydet. ”Palvelut saatiin käyttöön nopealla aikataululla”, sanoo Anticimexin toimitusjohtaja Jussi Ylinen. ”Osa palveluista vaati tiivistä kommunikointia myös Ruotsista johdetun Anticimexin Group IT:n kanssa”.

”Decensin Help Desk on henkilöstöllemme se kaikista näkyvin palvelumuoto. Tämä on hoidettu erittäin mallikkaasti ja palvelu on saanut henkilöstöltä positiivista palautetta”, kertoo Anticimexin Mirva Helin. ”Palvelinylläpito ja verkonvalvonta ovat käyttäjille näkymättömämpiä toimintoja, mutta koska kaikki on toiminut, niin asiat ovat myös sillä puolella kunnossa.”

Seuraavaksi keskustellaan Decensin tarjoamasta IT-päällikköpalvelusta, jossa pienemmälläkin asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä kokenutta tietohallintojohtamista. Sen perimmäisenä tarkoituksena on yrityksen IT:n kehittäminen liiketoimintaa tukevaksi, jolloin henkilökunta voi keskittyä olennaiseen.

 

Lisätietoja

Decens Oy
Joonas Lehtinen
joonas.lehtinen@decens.fi
puh. +358 40 631 0997

Anticimex on kansainvälinen tuhoeläinhallinnan ja kiinteistökuivauksen palveluyritys, jonka omistaa EQT. Konsernin 4 000 työntekijää palvelevat vuosittain yli 2 200 000 asiakasta. Suomessa Anticimex toimii valtakunnallisesti lähes sadan työntekijän voimin. Vuonna 2014 yhteenlaskettu liikevaihto oli 11,2 milj. euroa.

www.anticimex.com