Asiakkaamme
Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama uusi kesällä 2015 satamatoimintaa tukevien palveluiden ilmoitusjärjestelmiä ja kilpailutti myös järjestelmien alustapalveluiden tuottajan. Decens valikoitui palvelukumppaniksi kilpailukykyisen konesalihinnoittelun, hyvien referenssien ja konesalipalvelua koskevien sertifiointien ansiosta.

”Palvelun käyttäjä voi tehdä ilmoituksen mihin vuorokaudenaikaan tahansa ja siksi palveluiden on oltava aina käytettävissä. Pystymme vastaamaan tähän tarpeeseen tuottamalla palvelut Decensin konesalin ajoalustalta”, sanoo Helsingin Sataman IT-päällikkö Esa Salonen.

Vaarallisten aineiden ja avustamispalveluiden ilmoitusjärjestelmä on Helsingin Sataman selainkäyttöinen verkkopalvelu. Sen kautta laivaaja tiedottaa lakisääteisesti ennakkoilmoituksella vaarallisesta aineesta ennen sen satamaan tuloa. Järjestelmä kattaa lastiyksikön tiedot sen satama-alueelta poistumiseen asti.

Avustamispalvelu on tarkoitettu eri syistä erityisapua tarvitseville matkustajille. Avuntarpeesta tulee kertoa matkavarausta tehdessä. Matkatoimisto tai varustamo tekee maksuttoman ilmoitusjärjestelmän kautta avustajapyynnön Helsingin Satamalle.

 

Lisätietoja

Decens Oy
Ville Sandberg
ville.sandberg@decens.fi
puh. +358 40 773 1490

Helsingin Satama Oy johtaa ja kehittää satamatoimintaa Helsingin satamassa, tarjoaa sille puitteet sekä tuottaa kokonaisuutta tukevia palveluita. Sen markkinaosuus Suomen satamien matkustajaliikenteestä 79 % (vuonna 2014 n. 10,9 milj. matkustajaa) ja kappaletavaraliikenteestä on 26 % (vuonna 2014 n. 11 milj. tonnia).

www.portofhelsinki.fi