Asiakkaamme
Invenco Oy

Yrityksen keskeisten tietojärjestelmien suorituskyky ja käytettävyys ovat tärkeässä roolissa. Liiketoiminnan ydinjärjestelmien tulee olla jatkuvasti saatavilla ja turvattuna. Decens tukee osaamisellaan Invencon IT-järjestelmien toiminnallisuutta ja auttaa osaamisellaan kehittämään infrastruktuuria liiketoimintalähtöisesti.

”Decensin asiantuntemus ja joustavuus IT-palvelukumppanina tarjoavat meille hyvän perustan IT-ympäristömme ylläpidossa ja kehityksessä.” – Juho Vartiala

Invenco Oy on ulkoistanut viestintä- ja perus infrastruktuurijärjestelmänsä Decens Oy:lle. Palvelu tuotetaan dynaamisena palvelinkapasiteettipalveluna, joka joustaa tarpeiden mukaisesti. Järjestelmiä valvotaan 24/7 ja ongelmatapauksiin reagoidaan sovitun palvelutason mukaisesti. Palvelinkapasiteettipalvelun lisäksi käytössä ovat käytössä myös ServiceDesk sekä sähköpostin suodatuspalvelu.

 

Lisätietoja

Decens Oy
Ville Sandberg
ville.sandberg@decens.fi
puh. +358 40 773 1490

Invenco Oy
Sakari Pitkäsalo
sakari.pitkasalo@invenco.fi
puh. +358 40 700 3849

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Tärkeimmät osaamisalueet ovat tiedon integrointi, tietovarastointi, Business Intelligence sekä analyyttiset ratkaisut. Yhtenä syventävänä vertikaalina Invenco auttaa asiakkaitaan talouden suunnittelun, ennustamisen ja budjetoinnin kehittämisessä. Invencon toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Tampereella ja Oulussa.

www.invenco.fi