Asiakkaamme
Tampereen Teatteri Oy

Tampereen Teatteri pohti oman konesalin rakentamista tai sen ostamista palveluna. Vaihtoehtoja kartoittaessa palveluntarjoajat kilpailutettiin ja näin Decens Oy astui kuvaan tarjoessaan kustannustehokkaimman ja edistyksellisimmän palveluvalikoiman.

Valintaan vaikutti myös pirkanmaalaisuus, jonka ansiosta IT-osaston tarvitsemat tuki- ja varamiespalvelut löytyivät läheltä. Tilannetta edisti myös tuttu asiantuntijakumppani, jonka kokemukset yhteistyöstä Decensin kanssa puhuivat puolestaan.

Tampereen Teatteri on saanut Decensiltä dynaamista palvelua tarpeidensa mukaan. Heitä informoidaan myös uusista palveluista, jotka sopivat heidän tarpeisiinsa. Decensläiset tuntevat asiakkaansa tarpeet ja osaavat huomioida ne muuttuvassa IT-ympäristössä. Aikaa on säästynyt, kun yhteistyökumppanit ovat pystyneet nauttimaan keskinäistä luottamusta yhteistyöprojektissaan. Decens on pitänyt kiinni lupauksistaan ja hoitanut tilanteet sovitussa aikataulussa. Viimeisimpänä yhteistyöprojektina uusittiin teatterin koko verkkoinfra vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tampereen Teatterin IT-ympäristön päivitys luotettavan kumppanin kanssa on toiminut hyvänä osoituksena muille alan toimijoille, kuinka teatterin toiminnan tukitoimet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.

 

Lisätietoja

Decens Oy
Kimmo Räty
kimmo.raty@decens.fi
puh. +358 40 632 7442

Tampereen Teatteri
Tapio Rajala, IT-vastaava
tapio.rajala@tampereenteatteri.fi

Tampereen Teatteri on toinen Tampereella toimivista suurista teattereista Tampereen Työväen Teatterin ohella. Teatteri aloitti toimintansa 1904. Se työllistää tällä hetkellä noin 120 henkilöä. Liikevaihto on 2 777 000 euroa.

www.tampereenteatteri.fi