Asiakkaamme
Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut Decensin asiakkuutena vuodesta 2010 alkaen. Aluksi kaupankäynti oli laite-, ohjelmisto- sekä projektipalvelua, mutta vuonna 2013 Decensin voitettua KL-kuntahankintojen tietoturvakilpailutuksen, päätyi asiakas syventämään palveluyhteistyötä Decensin kanssa.

Decens toimittaa asiakkaalle hallinnoituna palveluna palvelimien sekä työasemien tietoturvapalvelun. Asiakkaan kaikkiin laitteisiin on asennettu etähallittava tietoturva-client, jonka ylläpidosta toimittaja huolehtii. Käyttöönottoprojekti suoritettiin Vaasan sairaanhoitopiirin omien henkilöiden sekä Decensin asiantuntijoiden yhteistyönä. Projekti eteni hyvin selkeinä vaiheina ja valmistui aikataulun mukaisesti. Arvioidut kustannukset jopa alitettiin.

”Palvelu on toiminut ongelmitta jo toista vuotta, eikä käyttöönoton jälkeen ole tarvinnut tehdä kuin muutamia pieniä asetusmuutoksia”, toteaa Olli Valkeakari Vaasan sairaanhoitopiiristä, ”haimme yhteistyöstä helpotusta IT:mme päivittäisiin rutiineihin ja olemme mielestämme onnistuneet tavoitteessamme erittäin hyvin.”

 

Lisätietoja

Decens Oy
Mika Sillanpää
mika.sillanpaa@decens.fi
puh. +358 50 349 0550

Vaasan sairaanhoitopiiri
Olli Valkeakari
olli.valkeakari@vshp.fi
puh. 044 323 1788

Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut alueensa väestölle. Piiri muodostuu Pohjanmaan rannikkoalueen kaksikielisistä, ruotsinkielisistä ja suomenkielisistä kunnista. Alue ulottuu Luodon kunnasta pohjoisessa Kristiinankaupunkiin etelässä. Väestömäärä on liki 170 000 henkeä.

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri koostuu yhdestä sairaalasta, joka ylläpitää toimintaa Kristiinankaupungissa ja Vaasassa. Sairaala tarjoaa palveluja monella erikoissairaanhoidon alalla, joita tukevat useat palveluyksiköt. Sairaanhoitopiirin keskeisenä toimintaperiaatteena on erityisosaaminen ja yhteistyö.

www.vaasankeskussairaala.fi