Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Decensin markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 13.3.2023

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme markkinointirekisterin henkilötietoja. Käymme läpi mitä tietoja keräämme, miten ja mihin tarkoitukseen niitä käytämme, miten tiedot on suojattu ja mitkä ovat sinun oikeutesi vaikuttaa tietojesi käyttöön.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Päivitykset julkaistaan tällä verkkosivustolla ja kaikki muutokset astuvat voimaan julkaisemisen yhteydessä. Suosittelemme siksi säännöllistä vierailua verkkosivuillamme, jotta voit saada tiedon mahdollisista päivityksistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää markkinointirekisterin tietosuojasta tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai kirjeitse.

 

Rekisterinpitäjä
Decens Oy (y-tunnus 2181730-0), Ruskontie 55, 33710 Tampere.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Decens Oy, tietosuojavastaava Timo Döbert, timo.dobert@decens.fi

Rekisterin nimi
Decens markkinointirekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Markkinointirekisterin henkilötietoja käytetään Decensin palveluiden ja tuotteiden myyntiin ja markkinointiin yritysasiakkaille, sidosryhmille, yhteistyökumppaneille ja potentiaalisille asiakkaille.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Voimme lähettää yritysasiakkaiden yhteyshenkilöille ja päättäjille suoramarkkinointiviestejä oikeutetun edun perusteella ilman erillistä suostumusta. Rekisteröity voi itse poistua markkinointirekisteristä milloin tahansa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsittelyyn perustuu suoramarkkinointitarpeisiin ja elinkeinon harjoittamisen vapauteen. Suoramarkkinointi on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu etu.

 

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika.

Markkinointirekisteri pitää laajimmillaan sisällään henkilön nimen, yritys/organisaatiotiedon ja sähköpostiosoitteen ja vähimmillään sähköpostiosoitteen.

Henkilötietoja säilytetään markkinointirekisterissä pääsääntöisesti niin kauan kuin henkilö toimii tehtävissä joihin markkinoitavat tuotteet ja palvelut liittyvät, edellyttäen että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Rekisteröity voi itse poistua markkinointirekisteristä milloin tahansa. Se onnistuu helpoiten linkin kautta, joka löytyy jokaisesta lähettämästämme sähköpostiviestistä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään Decensin verkkosivuston ja online-kanavien kautta sekä asiakassuhteen solmimisen yhteydessä. Saatamme kerätä markkinointirekisteriimme yhteyshenkilötietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Markkinointirekisterin henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tallettamamme tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä, turvallisilla palvelimilla. Toiminnassamme noudatamme Suomen ja EU:n lakeja ja asetuksia.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Käytettävään järjestelmään pääsevät vain Decens Oy:n nimetyt henkilöt henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

 

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista

Oikeus nähdä rekisteröityä koskevat henkilötiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Decens Oy on valmis luovuttamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tämän näin pyytäessä, mutta tietoturvan takaamiseksi tiedot voidaan luovuttaa vain Decens Oy:n toimipisteestä. Tällöin rekisteröidyn täytyy itse saapua noutamaan henkilötietonsa haluamassaan muodossa ja valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Oikeus siirtää rekisteröityä koskevat henkilötiedot
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa toiselle palveluntarjoajalle. Tällaisia tilanteita varten Decens on valmis toimittamaan kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot sopivassa digitaalisessa formaatissa. Decens Oy ei vastaa tietojen ja järjestelmien yhteensopivuudesta muiden palveluntarjoajien järjestelmien kanssa.

Oikeus korjata rekisteröityä koskevat tiedot
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus kieltää tietojen käsittely
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käsittely Decens Oy:n markkinointirekisterissä.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojen poistamista markkinointirekisteristä. Rekisteröity voi myös itse poistua markkinointirekisteristä milloin tahansa. Se onnistuu helpoiten linkin kautta, joka löytyy jokaisesta lähettämästämme sähköpostiviestistä.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta
Decens Oy on velvoitettu ilmoittamaan henkilötietoja koskevista tietoturvaloukkauksista 72h kuluessa tietomurron havainnosta. Decens Oy pyrkii tekemään tämän ilmoituksen henkilökohtaisesti, mutta varaa oikeuden tehdä ilmoituksen kollektiivisesti asiakasyrityksen yhteyshenkilöä tai julkista mediaa hyödyntäen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity on oikeutettu tekemään henkilötietojen käsittelyä koskevista toimista valitus valvovalle viranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot löydät täältä >

 

Yllä kuvattuja rekisteröidyn oikeuksia voi hyödyntää olemalla yhteydessä sähköpostilla rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön.