Governance-malli

Mistä on kyse?

Meillä on tiukat ohjeet ja käytännöt pilvipalveluidemme hallintaan, tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyen. Governance-mallimme avulla asiakkaidemme tiedot ovat suojattuja ja palvelumme luotettavaa. 

Kenelle se on tarkoitettu? 

Pilven Governance-malli on suunnattu organisaatioille, jotka: 

 • haluavat varmistaa, että heidän pilvipalveluidensa käyttö on linjassa yrityksen strategisten tavoitteiden, menettelytapojen ja vaatimusten kanssa 
 • etsivät tehokasta tapaa hallita ja valvoa pilviympäristöjensä käyttöä, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta 
 • toivovat selkeitä ohjeita, joiden avulla heidän tiiminsä voivat tehdä johdonmukaisia ja tietoisia päätöksiä pilvipalveluiden osalta 
 • pyrkivät minimoimaan pilvipalveluiden käytöstä johtuvat riskit ja varmistamaan, että he noudattavat sekä sisäisiä että ulkoisia säännöksiä ja standardeja 
 • haluavat rakentaa vahvaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, jotta pilvipalveluita voidaan hallita ja kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena. 

Governance-malli sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet

Tietoturva

  Kattavat tietoturvaratkaisut, jotka suojaavat asiakkaidemme tietoja ja estävät tietoturvaloukkauksia. 

  Lainsäädäntö ja vaatimustenmukaisuus

   Noudatamme alan standardeja ja säädöksiä, jotta asiakkaidemme tiedot ja palvelut ovat aina vaatimusten mukaisia. 

   Yksityisyys

    Henkilötietojen suojaaminen ja asianmukainen käsittely EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.   

    Riskienhallinta

     Identifioimme, arvioimme ja hallitsemme riskejä, jotta voimme minimoida niiden vaikutuksen asiakkaidemme liiketoimintaan. 

     Palvelutasosopimukset (SLA)

      Tarjoamme asiakkaillemme selkeät ja läpinäkyvät palvelutasosopimukset, jotka varmistavat korkean palvelutason ja asiakastyytyväisyyden.

      Käyttöoikeudet ja pääsynhallinta

       Tehokkaat menetelmät käyttöoikeuksien hallintaan ja pääsynvalvontaan, jotta asiakkaidemme tiedot pysyvät turvassa. 

       Arkkitehtuurin hallinta

        Suunnittelemme ja ylläpidämme pilvipalveluidemme arkkitehtuurin, jotta voimme taata skaalautuvuuden, suorituskyvyn ja joustavuuden. 

        Miksi valita Decens?

        Palvelumme auttaa teitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteenne ja kasvattamaan kilpailuetuanne markkinoilla. 

        Identifioimme, arvioimme ja hallitsemme riskejä, jotta voimme minimoida niiden vaikutuksen liiketoimintaanne. 

        Käytämme tehokkaita menetelmiä käyttöoikeuksien hallintaan ja pääsynvalvontaan, jotta tietonne pysyvät turvassa. 

        Haluatko kuulla lisää?