Palvelimien päivityspalvelu

Mistä on kyse?

Kun yritys käyttää pilvipalveluita, palvelimien päivitysten merkitys korostuu. Varmistaaksesi liiketoimintasi sujuvuuden ja tietoturvallisuuden, on välttämätöntä, että pilvipalveluiden taustalla olevat palvelimet ovat ajan tasalla. Decensin Palvelimien päivityspalvelu on erikoistunut juuri tähän – varmistamaan, että pilvipalvelusi toimivat tehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti.

Kenelle se on tarkoitettu?

Palvelimien päivityspalvelu on suunnattu organisaatioille, jotka:

  • haluavat varmistaa, että heidän palvelimensa ovat ajan tasalla, turvallisia ja hyödyntävät uusimpia ominaisuuksia
  • toivovat yksinkertaistavansa ja tehostavansa päivitysprosessia ulkoistamalla sen asiantuntijoille
  • haluavat minimoida päivitysten aiheuttamat katkokset ja häiriöt liiketoiminnassaan
    etsivät ratkaisuja, jotka suojelevat tietojärjestelmiä tunnettujen haavoittuvuuksien ja uhkien hyökkäyksiltä
  • haluavat vapauttaa IT-tiiminsä aikaa muihin tehtäviin ja varmistaa, että päivitykset toteutetaan tehokkaasti ja ongelmitta.

Miten haasteet ratkaistaan?

Monivaiheinen tunnistautuminen (multifactor authentication, “MFA”) vastaa kysymyksiin kuka sinä olet, mitä sinä tiedät, mitä sinä omistat ja mitä sinä teet. Näin henkilön identiteetti varmistetaan käyttämällä useampaa
eri tunnistautumistapaa. Vaikka rikollinen saisi tietoonsa käyttäjätunnuksen ja salasanan, ei kirjautuminen onnistu ilman muita lisätunnisteita.
Tietoturvallisen palvelun vaatimuksena on monivaiheinen tunnistautuminen ja sen on katettava kaikki käyttäjät käyttöoikeuksien tasosta riippumatta.

On myös tärkeää seurata ja rajata kirjautumisia edistyneellä pääsynhallinnalla. Sen avulla kirjautuminen eri palveluihin voidaan sallia tiettyjen ehtojen täyttyessä, josta käytetään myös termiä “conditional access”. Decensin palvelussa ehdollinen pääsy mahdollistaa sujuvasti erilaisen tietoturvatason määrittämisen kohdepalvelun tarpeen mukaan, vaikkapa erilaisilla tunnistusmenetelmillä tai maakohtaisilla rajoituksilla.

Epäilyksiä voi herättää esimerkiksi se, jos suomalainen käyttäjätunnus yrittää kirjautua keskellä yötä useita
kertoja peräkkäin, kirjautumisyritykset ovat peräisin useasta eri maasta tai normaalista kirjautumisesta poikkeavasta maasta. Tämä kertoisi, että käyttäjätunnukset ovat joutuneet vääriin käsiin, ja hyökkääjä yrittää päästä monivaiheisesta tunnistautumisesta läpi.

Palvelun keskeisimmät ominaisuudet:

Jatkuva seuranta

Tarkkailemme jatkuvasti palvelimiesi tilaa ja päivitystarpeita, varmistaen, että ne ovat aina ajantasaiset ja suorituskykyiset.

Räätälöidyt päivityssuunnitelmat

Luomme yrityksellesi yksilöllisen päivityssuunnitelman, joka ottaa huomioon pilvipalveluidesi erityistarpeet ja liiketoimintasi vaatimukset.

Tietoturvallisuus

Päivitysten avulla varmistamme, että palvelimesi ovat suojattuja uusimmilta uhkilta ja tietoturvariskeiltä.

Optimointi

Päivitykset eivät ole vain tietoturvallisuudesta huolehtimista. Ne myös optimoivat palvelimesi suorituskykyä, jotta pilvipalvelusi toimivat mahdollisimman tehokkaasti.

Miksi valita Decens

Meillä on syvällistä tietämystä sekä palvelimista että pilvipalveluista. Ymmärrämme niiden yksityiskohdat ja päivitysten merkityksen liiketoiminnalle.

Emme odota ongelmien ilmaantumista. Ennakoiden ja aktiivisesti toimien varmistamme palvelimiesi ja pilvipalveluidesi jatkuvan toiminnan.

Haluamme toimia yhdessä kanssanne. Ymmärrämme liiketoimintanne tarpeet ja autamme teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Haluatko kuulla lisää?