Asiakastarinat

Ajan ja kustannusten säästöä IT-ulkoistuspalveluilla

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus eli TAKK on käyttänyt Decensin tarjoamia IT-ratkaisuja laaja-alaisesti jo yli kaksitoista vuotta, eli niin kauan kuin Decens on ollut olemassa.

”Palvelut ovat olleet luotettavia ja nopeita, koska ne ovat toteutettu kunnollisille alustoille ja niitä valvotaan tilatuilla valvonta-ajoilla. Myös tarvittavat korjaukset on suoritettu sovittujen vasteaikojen puitteissa”, kertoo TAKKin tietopalvelupäällikkö Ilkka Niskanen. 

Esimerkiksi Decensin vikasietoinen konesalipalvelu on tuonut jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä TAKKin tiedonhallinnan tarpeisiin.

”Käyttökatkot ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna omaan konesaliympäristöön. Uusien järjestelmien pystytys on myös helpottunut, koska Decensiltä on löytynyt osaavia asiantuntijoita.”

Niskanen arvostaa Decensiltä saamaansa tukea. Asiat tehdään reilulla asenteella ja asiakasta ei jätetä pulaan. ”Parasta on ollut yksinkertaisesti se, että sovittuihin asioihin on aina voinut luottaa”, toteaa Niskanen.

”Parasta on ollut yksinkertaisesti se, että sovittuihin asioihin on aina voinut luottaa”.

Haluatko kuulla lisää?

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 220. Vuonna 2018 liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa.

Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut. TAKKin Yrityspalvelut tukee yrityksiä mm. erilaisissa muutostilanteissa, rekrytointitarpeissa ja rahoitusvaihtoehtojen selvittelyssä.