Palvelunhallintapalvelu
Hallinta- ja suunnittelupalvelut

Palvelunhallinta palvelussa nimeämme yrityksellenne palvelupäällikön, joka vastaa tuottamistamme palveluista. IT-palvelunhallinnan prosessikehyksenä käytetään ITIL:iä (Information Technology Infrastructure Library), joka tarjoaa parhaat käytännöt IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. Palvelupäällikkömme ovat kokeneita ja ITIL-sertifioituja IT-palvelunhallinnan sekä edustamiemme työkalujen ammattilaisia. Asiantuntijamme hallitsevat myös muut työkalut, joilla tuetaan ja valvotaan määriteltyjä prosesseja.

IT-palvelunhallintaprosessien ja prosesseja tukevien työkalujen avulla saatte käyttöönne täsmälliset tiedot liiketoiminnan tukemiseen, päätösten tekemiseen ja töiden priorisoimiseen. Palvelu antaa eväät myös liiketoimintapalvelujen hallintaan, palveluita tukevien applikaatioiden ja infrastruktuurin koko palvelun elinkaaren ajan. Teidän on myös mahdollista saavuttaa nopeammat palveluiden käyttöönottoajat ja saada IT-omaisuuden käyttöaste tehokkaammaksi.