Varmistuspalvelu
Palvelimet

Tietojen katoaminen on vakava asia. Sen taustalla on yleensä virukset tai huolimattomuus. Myös tekninen laitteisto saattaa olla vioittunut ja sen seurauksena tietojen kaivamisen kustannukset saattavat kohota jopa satoihin tuhansiin euroihin. Tällaisten tilanteiden ennakoimiseksi Decens tarjoaa palvelimien varmistuspalveluja, joissa ensisijainen kopio tehdään paikalliselle varmistuslaitteelle. Palvelun avulla saat palvelimellesi nopeat varmistukset ja palautukset. Tarjoamme myös tarvittaessa etäkopionnin Decensin turvaluokiteltuun konesaliin. Kopioinnissa hyödynnetään yleisesti datan päällekäisyyden poistoa, jota kutsutaan debuplikoinniksi. Palvelumme mahdollistaa kopioinnin myös hitaiden yhteyksien yli. Varmistetusta tiedosta voidaan tehdä myös nauhakopio.