Pilvipalveluiden käyttöönoton kartoitustyöpaja 

Mistä on kyse?

Pilvipalveluiden kartoitustyöpaja auttaa yrityksiä tunnistamaan ja arvioimaan pilvipalveluiden tarpeita ja mahdollisuuksia. Auditointityöpaja keskittyy erityisesti nykyisten ja tulevien pilvipalveluiden käyttöön liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien analysointiin.

Kartoitustyöpajan päätavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään ja hyödyntämään pilvipalveluiden mahdollisuuksia tehokkaasti. 

Kenelle se on tarkoitettu? 

Pilvipalveluiden käyttöönoton kartoitustyöpaja on suunnattu organisaatioille, jotka: 

 • ovat ottamassa ensiaskelia pilvipalveluiden parissa ja tarvitsevat asiantuntijan opastusta optimaalisen aloituksen varmistamiseksi 
 • haluavat varmistaa, että heidän tekninen infrastruktuurinsa ja henkilöstönsä ovat valmiita pilvipalveluiden integrointiin 
 • pyrkivät ymmärtämään pilvipalveluiden tarjoamat hyödyt ja mahdolliset haasteet erityisesti omassa liiketoimintaympäristössään 
 • haluavat päivittää ja optimoida nykyiset pilvipalvelunsa, mutta tarvitsevat selkeän suunnitelman siitä, mistä aloittaa ja miten edetä. 

  Työpajassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita

  Pilvipalveluiden perusteet

   Käymme läpi pilvipalveluiden peruskäsitteitä, kuten IaaS, PaaS ja SaaS sekä niiden hyötyjä ja haittoja. 

   Siirtyminen pilveen

    Käsittelemme pilveen siirtymisen eri vaiheita, mukaan lukien suunnittelu, toteutus, migraatio ja ylläpito. 

    Pilvipalveluntarjoajien vertailu

     Esittelemme alan johtavia pilvipalveluntarjoajia, kuten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP) ja vertailemme niiden ominaisuuksia ja hinnoittelua. 

     Pilvipalveluiden tietoturva ja hallinta

      Osallistujat saavat tietoa pilvipalveluiden tietoturvaratkaisuista, yksityisyydestä ja hallinnasta. 

      Pilvipalveluiden arviointi

       Osallistujat oppivat arvioimaan pilvipalveluiden tarpeita ja sopivuutta omalle yritykselleen ja toimialalleen. 

       Kustannusten optimointi

        Käsittelemme pilvipalveluiden kustannusten hallintaa ja optimointia. 

        Pilvipalveluiden kartoitustyöpaja on suunnattu erityisesti yritysten IT-ammattilaisille, johdolle, päättäjille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pilvipalveluiden hyödyntämisestä omassa organisaatiossaan. Työpaja sopii sekä pilvipalveluihin vasta tutustuville että jo kokeneemmille käyttäjille. 

        Työpaja on interaktiivinen ja käytännönläheinen. Se sisältää asiantuntijaesitelmiä, ryhmätyöskentelyä, keskusteluja ja harjoituksia. Hyödynnämme esimerkkejä ja case-tutkimuksia, joiden avulla osallistujat voivat soveltaa oppimaansa omiin organisaatioihinsa. Työpaja kestää yleensä yhden päivän, mutta se voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. 

        Vetäjinä toimivat Decensin kokeneet pilvipalveluiden asiantuntijat, joilla on laaja-alainen kokemus eri pilvipalveluntarjoajista, teknologioista ja käytännöistä.

        Miksi valita Decens?

         Työpaja antaa kattavan käsityksen pilvipalveluiden perusteista, hyödyistä, haasteista ja eroista sekä apua siihen, mikä sopisi parhaiten yrityksenne tarpeisiin. 

        Saatte tietoa siitä, miten pilvipalveluita voidaan hyödyntää tehokkaasti ja turvallisesti yrityksenne liiketoiminnan tukemisessa. 

        Saatte asiantuntijoiden ohjausta ja tukea pilvipalveluiden käyttöönotossa ja kehittämisessä. Työpajassa on myös mahdollista verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. 

        Haluatko kuulla lisää?