Työpajat ja projektit

Pilviratkaisujen kehittäminen

Pohditko, miten otat käyttöön, ylläpidät ja kehität pilvipalveluitanne? Me autamme teitä löytämään parhaat pilviratkaisut yrityksellenne.

Pilvipalveluiden käyttöönoton kartoitustyöpaja ja pilven tietoturvakartoitus ovat hyviä keinoja parhaiden pilviratkaisujen lähtökohtana. 

Meillä on kattava valikoima työpajoja ja projektiluontoisia palveluita, joiden avulla autamme teitä hyödyntämään pilviratkaisujenne täyden potentiaalin.

Pilvipalveluiden käyttöönoton kartoitustyöpaja

Mistä on kyse?

Halautteko viilata yrityksenne pilviratkaisuja paremmiksi? Pilvipalveluiden kartoitustyöpaja auttaa yrityksiä tunnistamaan ja arvioimaan pilvipalveluiden tarpeita ja mahdollisuuksia. Auditointityöpaja keskittyy erityisesti nykyisten ja tulevien pilvipalveluiden käyttöön liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien analysointiin.

Kartoitustyöpajan päätavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään ja hyödyntämään pilvipalveluiden mahdollisuuksia tehokkaasti.

Kenelle se on tarkoitettu?

Pilvipalveluiden käyttöönoton kartoitustyöpaja on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • ovat ottamassa ensiaskelia pilvipalveluiden parissa ja tarvitsevat asiantuntijan opastusta optimaalisen aloituksen varmistamiseksi
 • haluavat varmistaa, että heidän tekninen infrastruktuurinsa ja henkilöstönsä ovat valmiita pilvipalveluiden integrointiin
 • pyrkivät ymmärtämään pilvipalveluiden tarjoamat hyödyt ja mahdolliset haasteet erityisesti omassa liiketoimintaympäristössään
 • haluavat päivittää ja optimoida nykyiset pilvipalvelunsa, mutta tarvitsevat selkeän suunnitelman siitä, mistä aloittaa ja miten edetä.

Työpajassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

Pilvipalveluiden perusteet

Käymme läpi pilvipalveluiden peruskäsitteitä, kuten IaaS, PaaS ja SaaS sekä niiden hyötyjä ja haittoja.

Pilvipalveluntarjoajien vertailu

Esittelemme alan johtavia pilvipalveluntarjoajia, kuten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP) ja vertailemme niiden ominaisuuksia ja hinnoittelua.

Pilvipalveluiden arviointi

Osallistujat oppivat arvioimaan pilvipalveluiden tarpeita ja sopivuutta omalle yritykselleen ja toimialalleen. 

Siirtyminen pilveen

Käsittelemme pilveen siirtymisen eri vaiheita, mukaan lukien suunnittelu, toteutus, migraatio ja ylläpito.

Pilvipalveluiden tietoturva ja hallinta

Osallistujat saavat tietoa pilvipalveluiden tietoturvaratkaisuista, yksityisyydestä ja hallinnasta.

Kustannusten optimointi

Käsittelemme pilvipalveluiden kustannusten hallintaa ja optimointia.
Pilvipalveluiden kartoitustyöpaja on suunnattu erityisesti yritysten IT-ammattilaisille, johdolle, päättäjille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pilvipalveluiden hyödyntämisestä omassa organisaatiossaan. Työpaja sopii sekä pilvipalveluihin vasta tutustuville että jo kokeneemmille käyttäjille.

Työpaja on interaktiivinen ja käytännönläheinen. Se sisältää asiantuntijaesitelmiä, ryhmätyöskentelyä, keskusteluja ja harjoituksia. Hyödynnämme esimerkkejä ja case-tutkimuksia, joiden avulla osallistujat voivat soveltaa oppimaansa omiin organisaatioihinsa. Työpaja kestää yleensä yhden päivän, mutta se voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Vetäjinä toimivat Decensin kokeneet pilvipalveluiden asiantuntijat, joilla on laaja-alainen kokemus eri pilvipalveluntarjoajista, teknologioista ja käytännöistä.

Miksi valita Decens?

Työpaja antaa kattavan käsityksen pilvipalveluiden perusteista, hyödyistä, haasteista ja eroista sekä apua siihen, mikä sopisi parhaiten yrityksenne tarpeisiin.

Saatte tietoa siitä, miten pilvipalveluita voidaan hyödyntää tehokkaasti ja turvallisesti yrityksenne liiketoiminnan tukemisessa.

Saatte asiantuntijoiden ohjausta ja tukea pilvipalveluiden käyttöönotossa ja kehittämisessä. Työpajassa on myös mahdollista verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Haluatko kuulla lisää?

Pilven tietoturvakartoitus

Mistä on kyse?

Digitaalisen aikakauden myötä tietoturva on noussut yhdeksi liiketoiminnan kriittisimmistä osa-alueista. Pilvipalvelut tuovat mukanaan uudenlaista joustavuutta ja tehokkuutta, mutta samalla ne asettavat myös uusia haasteita tietoturvan hallinnassa. Kuinka voit varmistua siitä, että yrityksesi tiedot ovat suojassa pilvessä? Pilven tietoturvakartoitus on räätälöity palvelu, joka antaa vastaukset juuri näihin kysymyksiin.

Palvelu on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka käyttävät pilvipalveluita: olitpa sitten pienyrityksen edustaja, joka haluaa varmistua tietoturvan riittävyydestä, tai suuryrityksen IT-johtaja, joka tarvitsee syvällistä analyysia ja strategista neuvontaa. Lähestymme yrityksenne tietoturvaa aina asiakkaan tarpeiden mukaan, varmistaen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kenelle se on tarkoitettu?

Pilven tietoturvakartoitus on suunniteltu organisaatioille, jotka hyödyntävät pilvipalveluita ja haluavat varmistaa, että niiden tietoturva on huippuluokkaa. Se soveltuu erityisesti yrityksille, jotka:

 • haluavat tunnistaa ja korjata mahdolliset tietoturva-aukot pilvijärjestelmissään
 • ovat laajentamassa tai muuttamassa pilvipalveluitaan ja haluavat varmistaa siirtymän turvallisuuden
 • haluavat täyttää toimialakohtaiset tietoturvavaatimukset ja -standardit
 • pyrkivät luomaan luottamusta asiakkaiden ja kumppaneiden keskuudessa demonstroimalla sitoutumistaan korkealaatuiseen tietoturvaan.

Tietoturvakartoituksen keskeisimmät ominaisuudet:

Perusteellinen analyysi

Kokeneet asiantuntijamme sukeltavat syvälle pilviratkaisuihisi. He tarkastelevat jokaista osa-aluetta varmistaakseen, että kaikki mahdolliset tietoturvauhat on tunnistettu ja torjuttu.

Selkeät toimintasuositukset

Saatte yksityiskohtaisen raportin nykyisestä tietoturvatilanteestanne sekä konkreettiset suositukset parannuksista. Kaikki esitetään selkeästi ja ymmärrettävästi, ilman turhaa teknistä jargonia.

Tulevaisuuteen valmistautuminen

Autamme teitä paitsi korjaamaan nykyiset haavoittuvuudet, myös valmistautumaan tuleviin tietoturvahaasteisiin. Näin voitte luottaa siihen, että yrityksenne on turvassa myös tulevaisuudessa.

Miksi valita Decens?

Varmistamme, että yrityksenne data on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuosien kokemus monenlaisten yritysten ja pilviratkaisujen parissa antaa meille ainutlaatuisen näkökulman tietoturvan moniin ulottuvuuksiin.

Teemme kaikkemme selittääksemme asiat niin, että jokainen yrityksenne jäsen ymmärtää ne.

Haluatko kuulla lisää?

Pilven nykytilan kartoitustyöpaja ja
tulevaisuuden tiekartta

Mistä on kyse?

Palvelu sopii yrityksille, jotka haluavat ymmärtää nykyisen pilviympäristönsä tilaa ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tulevaisuuden suunnasta. Olipa teillä startup-yritys tai suuri korporaatio, tiekarttamme auttaa navigoimaan pilvipalveluiden monimutkaisessa maailmassa.

Digitalisoitumisen aikakaudella pilvipalveluiden merkitys on noussut keskiöön. Onko yrityksesi pilvi-infrastruktuuri ajan tasalla ja valmiina tulevaisuuden haasteisiin? Decens Oy:n Pilven nykytilan kartoitustyöpaja ei ainoastaan tarjoa syvällistä katsausta nykytilanteeseesi, vaan myös räätälöi tiekartan (roadmap) tuleville vuosille, varmistaen yrityksesi kilpailukyvyn ja tehokkuuden.

Kenelle se on tarkoitettu?

Pilven nykytilan kartoitustyöpaja ja tulevaisuuden tiekartta on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • haluavat syvällisen ymmärryksen nykyisestä pilvi-infrastruktuuristaan mukaan lukien mahdolliset pullonkaulat, tietoturvariskit ja kehitysmahdollisuudet
 • ovat sitoutuneet investoimaan pilvipalveluiden jatkuvaan parantamiseen ja haluavat selkeän, strategisen suunnitelman siitä, miten edetä
 • etsivät kumppania, joka voi auttaa heitä navigoimaan pilviteknologian monimutkaisuudessa ja ohjata kohti tehokkaampia ja turvallisempia ratkaisuja
 • haluavat määritellä konkreettisia seuraavia askeleita ja mittareita pilvipalveluidensa kehitykselle, jotta ne tukisivat liiketoiminnan laajempia tavoitteita
 • haluavat varmistaa, että yrityksen pilvipalveluiden kehitys on linjassa alan parhaiden käytäntöjen ja uusimpien innovaatioiden kanssa.

Palvelun keskeisimmät ominaisuudet:

Monipuolinen nykytila-analyysi

Asiantuntijamme tarkastelevat pilvi-infrastruktuuriasi laajasti, tunnistaen nykyiset vahvuudet ja mahdolliset parannuskohteet.

Tulevaisuuden tiekartta

Ei riitä, että tiedämme, missä olemme nyt. Laadimme yhdessä kanssasi strategisen tiekartan, joka ohjaa pilvipalveluidesi kehitystä tulevina vuosina, ottaen huomioon yrityksesi kasvutavoitteet ja muuttuvat tarpeet.

Lisenssien ja kulujen optimointi

Kartoitamme nykyiset lisenssisi ja muut pilvipalveluihin liittyvät kulut, etsien mahdollisuuksia kustannussäästöihin ja tehokkuuden parantamiseen.

Selkeä ja ymmärrettävä raportointi

Saat kattavan raportin nykytilanteesta, suositellusta tiekartasta sekä ehdotuksista kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Miksi valita Decens?

Useiden vuosien kokemus pilvipalveluista eri toimialoilla antaa meille ainutlaatuisen perspektiivin ja syvällisen ymmärryksen tarpeistanne.

Haluamme ymmärtää yrityksenne tarpeet ja visiot syvällisesti, jotta voimme räätälöidä parhaan mahdollisen tiekartan.

Tavoitteenamme on aina löytää ratkaisuja, jotka optimoivat kustannukset samalla kun parannamme tehokkuutta ja valmiuksianne tulevaisuuden haasteisiin.

Haluatko kuulla lisää?

Yhden kirjautumisen palvelu (sso)

Mistä on kyse?

Digitaalisten palveluiden kasvava määrä yrityksissä on tuonut mukanaan monimutkaisuuden kirjautumisprosesseissa. Useat eri salasanat ja käyttäjätunnukset voivat johtaa sekä tuottavuuden laskuun että turvallisuusriskeihin. Miten yksinkertaistaa kirjautumisviidakkoa ja samalla parantaa tietoturvaa? Decensin Yhden kirjautumisen (SSO) palvelu on vastaus tähän kysymykseen!

SSO-palvelu on suunnattu kaikenkokoisille yrityksille, jotka käyttävät useita digitaalisia palveluita ja haluavat tehostaa ja yksinkertaistaa kirjautumisprosessejaan samalla parantaen tietoturvaansa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Yhden kirjautumisen palvelu (SSO) on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • haluavat tarjota työntekijöilleen saumattoman ja turvallisen pääsyn eri järjestelmiin ja sovelluksiin yhdellä kirjautumisella
 • etsivät tehokasta ratkaisua salasanojen hallintaan ja haluavat vähentää käyttäjätunnusten palautuspyyntöjä
 • haluavat parantaa tietoturvaansa estämällä luvattomat pääsyt ja varmistamalla, että oikeilla käyttäjillä on oikeat oikeudet
 • pyrkivät parantamaan käyttäjäkokemusta ja tuottavuutta poistamalla tarpeen kirjautua useisiin eri järjestelmiin erikseen
 • toivovat yksinkertaistavansa IT-infrastruktuurin hallintaa ja käyttöönottoja yhtenäisen kirjautumisratkaisun avulla.

Palvelun keskeisimmät ominaisuudet:

Asiantuntemus

Olemme auttaneet monia yrityksiä integroimaan SSO-ratkaisuja erilaisiin IT-ympäristöihin, ja ymmärrämme niihin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet.

Räätälöidyt ratkaisut

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat erityisesti yrityksesi tarpeisiin.

Korkea tietoturva

Turvallisuutesi on meille etusijalla. SSO-palvelumme on suunniteltu noudattamaan alan parhaita tietoturvastandardeja.

Miksi valita Decens?

Palvelullamme käyttäjät kirjautuvat sisään vain kerran ja saavat pääsyn kaikkiin heille oikeutettuihin järjestelmiin ja sovelluksiin ilman toistuvia kirjautumisia.

Turvallisuus paranee, kun salasanojen määrä vähenee. Se pienentää riskiä salasanasuojattujen tietojen vuodoista ja parantaa yrityksenne tietoturvaa.

IT-tiiminne ei tarvitse käyttää aikaa monimutkaisiin kirjautumisongelmiin, ja käyttäjät säästävät aikaa yksinkertaisemmilla kirjautumisprosesseilla.

SSO-ratkaisumme on suunniteltu toimimaan saumattomasti useimpien nykypäivän sovellusten ja järjestelmien kanssa.

Haluatko kuulla lisää?

FinOps-kustannusten / lisenssien optimointi

Mistä on kyse?

FinOps (Financial Operations) on pilvipalveluiden taloudellisen hallinnan toimintamalli, joka auttaa organisaatioita hallitsemaan pilvipalveluiden kustannuksia tehokkaasti. Decenssin FinOps-osaaminen mahdollistaa kustannustehokkaan pilvipalveluiden käytön. Tähän sisältyy resurssien oikea mitoitus, kustannusten seuranta ja analysointi sekä parhaiden käytäntöjen noudattaminen.

FinOps-palvelumme sopii erityisesti keskisuurille ja suurille yrityksille, jotka käyttävät laajasti IT- ja pilvipalveluita ja haluavat varmistaa kustannustehokkuuden ja lisenssien hallittavuuden.

Kenelle se on tarkoitettu?

FinOps-kustannusten ja lisenssien optimointipalvelu on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • haluavat ymmärtää paremmin pilvipalveluidensa kustannusrakennetta ja varmistaa, että he saavat parasta vastinetta sijoitukselleen
 • ovat huolissaan kasvavista pilvikustannuksista ja etsivät tapoja niiden tehokkaaseen hallintaan
 • haluavat varmistaa, että heidän lisenssinsä ovat ajan tasalla, oikein mitoitettuja ja vastaavat todellisia käyttötarpeita
 • pyrkivät yhdistämään liiketoiminnan, IT:n ja rahoituksen näkökulmat saavuttaakseen kustannustehokkaan ja toiminnallisesti tehokkaan pilviympäristön
 • etsivät asiantuntijaa, joka voi auttaa heitä navigoimaan pilvipalveluiden monimutkaisessa kustannusmaailmassa ja löytämään säästömahdollisuuksia.

Palvelun keskeisimmät ominaisuudet:

Syvällinen kustannusanalyysi

Sukellamme syvälle yrityksesi IT-infrastruktuurin ja pilvipalveluiden kustannuksiin, tunnistaen mahdolliset säästökohteet ja tehostamisalueet.

Lisenssien hallinta

Autamme ymmärtämään ja hallinnoimaan nykyisiä lisenssejäsi, varmistaen, että maksat vain siitä, mitä todella tarvitset.

Jatkuva seuranta ja neuvonta

Markkinoiden ja teknologian muutosten myötä autamme sinua pysymään ajan tasalla ja varmistamaan, että strategiasi ja kustannusmallisi ovat aina optimaalisia.

Raportointi ja suositukset

Tarjoamme selkeitä ja ymmärrettäviä raportteja nykyisestä kustannustilanteestasi sekä suosituksia ja toimintasuunnitelmia optimointiin.

Miksi valita Decens?

Varmistamme IT- ja pilvipalveluidenne kustannustehokkuuden ja lisenssien hallinnoinnin. Emme vain reagoi ongelmiin, vaan etsimme aktiivisesti parannus- ja optimointimahdollisuuksia.

Tarjoamme selkeitä ja ymmärrettäviä raportteja kustannustilanteestanne sekä suosituksia ja toimintasuunnitelmia optimointiin.

Näemme itsemme enemmän kuin palveluntarjoajana, olemme yrityksenne kumppani. Tavoitteenamme on ymmärtää ja tukea liiketoimintaanne parhaalla mahdollisella tavalla.

Haluatko kuulla lisää?

Governance-malli

Mistä on kyse?

Meillä on tiukat ohjeet ja käytännöt pilvipalveluidemme hallintaan, tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyen. Governance-mallimme avulla asiakkaidemme tiedot ovat suojattuja ja palvelumme luotettavaa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Pilven Governance-malli on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • haluavat varmistaa, että heidän pilvipalveluidensa käyttö on linjassa yrityksen strategisten tavoitteiden, menettelytapojen ja vaatimusten kanssa
 • etsivät tehokasta tapaa hallita ja valvoa pilviympäristöjensä käyttöä, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta
 • toivovat selkeitä ohjeita, joiden avulla heidän tiiminsä voivat tehdä johdonmukaisia ja tietoisia päätöksiä pilvipalveluiden osalta
 • pyrkivät minimoimaan pilvipalveluiden käytöstä johtuvat riskit ja varmistamaan, että he noudattavat sekä sisäisiä että ulkoisia säännöksiä ja standardeja
 • haluavat rakentaa vahvaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, jotta pilvipalveluita voidaan hallita ja kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena.

Governance-malli sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

Tietoturva

Kattavat tietoturvaratkaisut, jotka suojaavat asiakkaidemme tietoja ja estävät tietoturvaloukkauksia.

Yksityisyys

Henkilötietojen suojaaminen ja asianmukainen käsittely EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Käyttöoikeudet ja pääsynhallinta

Tehokkaat menetelmät käyttöoikeuksien hallintaan ja pääsynvalvontaan, jotta asiakkaidemme tiedot pysyvät turvassa.

Lainsäädäntö ja vaatimustenmukaisuus

Noudatamme alan standardeja ja säädöksiä, jotta asiakkaidemme tiedot ja palvelut ovat aina vaatimusten mukaisia.

Riskienhallinta

Identifioimme, arvioimme ja hallitsemme riskejä, jotta voimme minimoida niiden vaikutuksen asiakkaidemme liiketoimintaan.

Arkkitehtuurin hallinta

Suunnittelemme ja ylläpidämme pilvipalveluidemme arkkitehtuurin, jotta voimme taata skaalautuvuuden, suorituskyvyn ja joustavuuden.

Palvelutasosopimukset (SLA)

Tarjoamme asiakkaillemme selkeät ja läpinäkyvät palvelutasosopimukset, jotka varmistavat korkean palvelutason ja asiakastyytyväisyyden.

Miksi valita Decens?

Palvelumme auttaa teitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteenne ja kasvattamaan kilpailuetuanne markkinoilla.

Identifioimme, arvioimme ja hallitsemme riskejä, jotta voimme minimoida niiden vaikutuksen liiketoimintaanne.

Käytämme tehokkaita menetelmiä käyttöoikeuksien hallintaan ja pääsynvalvontaan, jotta tietonne pysyvät turvassa.

Haluatko kuulla lisää?