Asiakastarinat

Toimiva IT–ulkoistus on proaktiivista ja välitöntä

Tiileri, tiilien, tiililaattojen ja tulisijojen merkittävä valmistaja Suomessa, on ulkoistanut IT:nsä Decensille vuodesta 2021. Hedelmällinen yhteistyö pohjautuu välittömään kumppanuuteen, jossa ratkaisuja haetaan tarkoituksenmukaisiin kohtiin ja IT-ympäristöä kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Tiileri koostuu kolmesta yrityksestä (Keramia Oy, Seppälän tiili Oy ja Ylivieskan tiili Oy), joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa. Työntekijöitä tehdas- ja toimistopuolella on yhteensä noin 110. IT-ulkoistusratkaisuja selvitettäessä myös palvelutoimittajan koolla oli väliä.

”Decens on meille sopivan kokoinen. Heillä on halua ja aikaa paneutua tämän kokoiseen asiakkuuteen, emmekä jää isompien jalkoihin. Decensin kanssa ei tule yllätyskuluja viiveellä, kuten esimerkiksi unohtuneita lisenssimaksuja, vaan hinnoittelu on selkeää ja kulut ennakoitavissa”, kertoo Tiilerin IT-päällikkö Ville Suomi.

IT-ulkoistus käytössä laajasti niin palveluiden kuin sijaintien suhteen

Tiilerillä on käytössään laajasti Decensin IT-palveluja, kuten kapasiteettipalvelut, valvonta- ja ylläpitopalvelut, LAN- ja WLAN-ratkaisut sekä Service Desk.

Asiakkaiden tyytyväisyys Decensin Service Desk -palveluun on erittäin korkealla tasolla (4,7/5). Vaikka moni IT-ongelma tulee ratkaistuksi vain yhdellä puhelinsoitolla, oli Decensin laajalla maantieteellisellä levinneisyydellä positiivista vaikutusta IT-kumppanin valintaan.

”Jos IT-ympäristöömme tulee jotain häikkää, pysäyttää se aika lailla kaiken työnteon, ainakin toimistoissa. Meidän porukastamme suurin osa työskentelee Etelä-Suomessa, mutta väkeä on myös Ylivieskassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Vaikka moni asia hoituukin etänä, on hyvä, että Decensillä on Oulussa toimipiste, josta kaveri voi mennä tarvittaessa auttamaan Ylivieskaan ja Rovaniemellekin paikan päälle.”

Kommunikointia ilman IT-jargoniaa

Tradenomitaustainen Ville ei pidä itseään varsinaisena IT-ammattilaisena, ja iso osa hänen työajastaan kuluukin muun muassa kuluttajamyyntitiimin vetämiseen. Luotto Decensin asiantuntijoihin on vahvaa, ja kommunikointi palvelupäällikkö Sari Tuomen kanssa on välitöntä. Tiilerillä panostetaan enenevissä määrin myös tietoturvaan.

”Decensin palvelupäällikkö Sari pitää meistä hyvää huolta ja nostaa ajoissa esiin asioita, joita en itse ehdi ajatella, kun on sen verran monta rautaa tulessa. Sarin ansiosta olemme esimerkiksi siivonneet käyttäjätunnuksia ja sulkeneet tarpeettomia palvelimia, parantaneet salasanakäytäntöjämme ja ottaneet käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen”, Ville listaa.

Säännöllisissä kuukausipalavereissa käydään läpi tuoreimmat raportit, tapahtumat ja reagointia vaativat toimenpiteet. Kasvokkaiset tapaamiset hoituvat usein Turussa, mutta kommunikointi sujuu jouhevasti myös etänä.

”Yhteistyö decensläisten kanssa on hyvin joustavaa ja hedelmällistä. Sari ja kumppanit osaavat puhua IT:stä ilman jargoniaa, ymmärrettävästi ja selkeästi. Kun ongelmia on ilmaantunut, ne on ratkaistu viipyilemättä”, kiittelee Ville.

”Decensin palvelupäällikkö Sari pitää meistä hyvää huolta ja nostaa ajoissa esiin asioita, joita en itse ehdi ajatella, kun on sen verran monta rautaa tulessa.”

Tarve Laaja IT-ulkoistus luotettavalle kumppanille, joka pitää huolen IT-ympäristön ajantasaisuudesta ja sen kehittämisestä proaktiivisesti.
Ratkaisu Decensin palveluiden laaja hyödyntäminen (mm. kapasiteettipalvelut, valvonta- ja ylläpitopalvelut, LAN- ja WLAN-ratkaisut, Service Desk) sekä yritykselle nimetty palvelupäällikkö.
Hyöty IT-ympäristöä valvotaan, kehitetään ja pidetään toimintavarmana ennakoidusti ja suunnitelmallisesti. Selkeä hinnoittelu ja välitön kommunikointi tekevät yhteistyöstä sujuvaa ja luotettavaa.

Haluatko kuulla lisää?

Tiileri on perheyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1952, jolloin viisi poikaa ja heidän leskeksi jäänyt äitinsä aloittivat tiilisten salaojaputkien valmistamisen. Salaojaputkien valmistus jäi 1980-luvulla, ja 1990-luvulla uutena innovaationa tuli muurattujen tulisijojen tehdasmainen valmistus. 2000-luvulle lähdettäessä Tiileristä oli kehkeytynyt tiilien, tiililaattojen ja tulisijojen merkittävä valmistaja Suomessa. Nykyään Tiileritehtaat käsittää kolme tehdasta: Seppälän Tiili Oy, Keramia Oy ja Ylivieskan Tiili Oy.

www.tiileri.fi