Asiakastarinat

LAN, WLAN/wifi ja VPN -palvelut

Beamex on johtava kalibrointijärjestelmien toimittaja, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi laajaa valikoimaa kalibrointiin tarkoitettuja mittalaitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluita prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Yritys on käyttänyt Decensin langallisen lähiverkon (LAN), langattoman verkon (WLAN/wifi) ja virtuaalisen erillisverkon (VPN) palveluita kuuden vuoden ajan.

Laatu- & IT-päällikkö Sami Sahlgren arvostaa yhteistyötä, joka on vuosien saatossa syventynyt myös muiden palvelujen osalta. ”Toimivat prosessit ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on ihmisten osaaminen ja motivaatio auttaa asiakkaitaan haastavissa tilanteissa. Decens on meille monessa IT-asiassa ”Trusted Advisor” – aivan kuten itse haluamme olla omille asiakkaillemme kalibrointiratkaisuissa”, hän sanoo.

”Decens on meille monessa IT-asiassa ”Trusted Advisor” – aivan kuten itse haluamme olla omille asiakkaillemme kalibrointiratkaisuissa.”

Haluatko kuulla lisää?

Teknologian kehittyessä nopeaa tahtia, yrityksien täytyy kehittää omaa tehokkuuttaan, usein vähenevin resurssein. Samaan aikaan uudet määräykset asettavat paineita täyttää turvallisuusvaatimukset ja tuotteiden laatuvaatimukset. Nämä haasteet ohjaavat toimintaamme, kehittäessämme parempia tapoja kalibroimiseen.

Olemme olemassa luodaksemme parempia tapoja kalibroida. Se oli Beamexin perustajien perusajatus ja se sama ajatus vie meitä edelleen eteenpäin. Alun alkaen ”parempi tapa” tarkoitti sellaisten kalibraattorien kehittämistä, jotka paremmin vastasivat käyttäjien tarpeita.

Tämä sama ajatus liittyy kaikkeen tekemiseemme, oli se sitten paineen tekemistä, lämpötilan kalibrointia, kalibrointitiedon hallintaa tai tapaa auttaa asiakkaita ottamaan käyttöön uusi tapa tehdä asioita.

Kehitämme sitten kalibraattoreita, kalibrointiohjelmistoja, kalibrointipenkkejä tai erilaisia palveluja, pyrimme edelleen tekemään asiat entistä paremmin.