Asiakastarinat

Kustannustehokas ja varma WLAN-palvelu tukee tehtaiden digitaalista palveluympäristöä 

Betset-yhtiöt on Suomen toiseksi suurin betonisten rakennuselementtien toimittaja, jonka juuret ulottuvat 1950-luvun Kyyjärvelle. Suomalainen perheyhtiö luottaa suomalaiseen IT-kumppaniin ja yhteistyö Decensin kanssa onkin jatkunut jo 15 vuotta.  

Betset-yhtiöltä löytyy omasta takaa vankkaa IT-asiantuntijuutta, joten Decensin apua on hyödynnetty tarkoin rajattuihin tarpeisiin, kuten konesaliratkaisujen kehittämiseen.

Palveluympäristön digitalisoitumisen myötä Betset halusi vahvistaa entisestään tehtaidensa verkkoinfraa. Ratkaisuksi valikoitui Decensin kustannustehokas WLAN-palvelu.

”Haluamme kehittää ja viedä eteenpäin digitaalista palveluympäristöä, ja tehtaiden langattomuus on tärkeää meille niin ERP-järjestelmän, uudistetun työajanseurantajärjestelmän kuin muidenkin tabletilla tehtävien kirjausten, kuten turvallisuushavaintojen vuoksi. Wlan-palvelun myötä meidän oma työmme helpottuu, kun Decensillä on hallussa kokonaisuuden ylläpitäminen ja laitteiden huoltaminen”, kertoo Betset-yhtiöiden tietohallintojohtaja Esa Kyrönlahti.

Decensin avainasiakaspäällikkö Jarkko Nurminen ja betsetiläiset ovat viikoittain yhteydessä toisiinsa. Yhteistyössä korostuu mutkattomuus ja luottamus. 

”Asiointi on helppoa, kun IT-kumppanin ymmärrys ja asiantuntemus on korkealla tasolla. Decensillä on näkemystä meidän toimintaamme ja IT-ympäristöömme pitkältä ajalta. Jarkko ja kumppanit tunnistavat Betsetin tarpeet ja tarjoavat niihin oikeita ratkaisuja. Hyödynnämme Decensin konesaliasiantuntijoita vuosittain myös IT-ympäristöjemme kehittämisessä. Varaamme kokonaisen päivän siihen, että voimme käydä asiat läpi saman pöydän ääressä yhdessä tietohallinnon henkilöstön ja decensiläisten kanssa, mitä voisimme tehdä paremmin tai toisella tavalla”, kiittelee Kyrönlahti. 

”Asiointi on helppoa, kun IT-kumppanin ymmärrys ja asiantuntemus on korkealla tasolla. Decensillä on näkemystä meidän toimintaamme ja IT-ympäristöömme pitkältä ajalta.”

Tarve
Haluttiin kustannustehokas WLAN-ratkaisu tukemaan tehtaiden ERP- ja työajanseurantajärjestelmiä sekä digitaalista palveluympäristöä.  

Ratkaisu
Decensin WLAN-palvelu kattaa sekä kokonaisuuden ylläpidon että laitteiden toimintakunnon varmistamisen.  

Hyöty
Työn tehokkuus parantuu langattomuuden ansiosta. Digitaaliset ratkaisut vähentävät paperin käyttöä ja tukevat asiakasviestintää sekä digitaalisen palveluympäristön kehittämistä. Palvelusta saadaan myös hyvä näkyvyys IT-ympäristöön. 

Haluatko kuulla lisää?

Betset on Suomen toiseksi suurin betonisten rakennuselementtien toimittaja. Yritys perustettiin vuonna 1950 Kyyjärvellä, jolloin Toivo Löytönen rakensi isänsä pelloille sementtivalimon ja alkoi valmistaa kaivonrenkaita. Siitä yritys hiljalleen laajeni. 

Betset-yhtiöillä on kymmenen tehdasta Suomessa sekä osakkuusyritys As Ikodor Virossa. Vuoden 2022 yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli 146,4 miljoonaa euroa ja yhtiöt työllistivät vuonna 2022 keskimäärin 599 henkilöä.