Ajankohtaista

Decens on analysoitu taloudellisen suorituskykynsä perusteella Menestyjä-yritykseksi. Kauppalehden Menestyjiin kuuluu vain 6 prosenttia suomalaisista osakeyhtiöistä.

Kauppalehden vuosittain myöntämä Menestyjä-sertifikaatti on osoitus siitä, että Decensin toiminta on vakiintunutta, kasvukehitys vakaata, tulos ja kannattavuus hyvä, rahoitusrakenne vahva ja maksuvalmius turvaa jatkuvan toiminnan.

Tunnuslukuvertailujen perusteella Decens sijoittuu kaikkien suomalaisten yritysten sekä oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Yhteistä kaikille Menestyjille on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut.

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin ansainnut yritys on tunnustetusti parempi kumppani.

Menestyjä-sertifikaatti eroaa luottoluokittajien myöntämistä sertifikaateista siten, että Menestyjäksi pääsy edellyttää muutakin kuin hyvää maksuvalmiutta ja maksuhäiriöttömyyttä.

Alma Talent Tietopalvelut analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään usean eri tunnusluvun pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden tietokannan yrityksiin, että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin. Analyysi-malli on markkinoiden ainoa, joka tunnistaa sekä riskit, että erottelee hyvät yritykset toisistaan. Menestyjien liikevaihdon alaraja on 0,5 miljoonaa euroa.

Decensin talouden tunnusluvut löydät täältä >>