Ajankohtaista

Decensin tietoturvapäällikkö Janne Raiski ja palvelujohtaja Markku Aaltonen vastaanottivat ISO/IEC 27001:2022 -sertifikaatin Kiwa Inspectan Johannes Lindellilta Tampereella 21.12.2023.

Decens Oy:n tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä täyttää maailman johtavan tietoturvastandardin vaatimukset.

 

Decensille myönnettiin joulukuussa 2023 ISO/IEC 27001:2022 -sertifikaatti, joka kattaa Decensin IT- ja kapasiteettipalveluiden liiketoiminnan prosesseineen ja tukitoimintoineen, kaikki toimipisteet sekä Espoon, Helsingin ja Tampereen konesalit.

Matka sertifikaatin saavuttamiseen oli koko organisaatiota sitouttava projekti ja vaati taakseen johdon tuen.

”Tietoturvapäällikkömme Janne Raiski on ansiokkaasti vetänyt tätä kokonaisvaltaista projektia maaliin ja osallistanut siihen kiitettävästi myös muita decensläisiä. Meille tietoturva on korkealla prioriteeteissa ja sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Johdon tehtävä on turvata siihen riittävät resurssit ja raivata tieltä mahdollisia esteitä”, kertoo Decens Oy:n palvelujohtaja Markku Aaltonen.   

 

Tietoturvan ja tietoturvakäytäntöjen jatkuvaa kehittämistä

 

ISO/IEC 27001:2022 -sertifikaatti todentaa sen, että Decensillä tietoturvaa johdetaan pilviaikakauden vaatimalla tavalla päästä päähän kattaen palveluiden koko toimitusketjun.

”Yritykset ovat hyvin tietoisia ISO/IEC 27001 -sertifioinnista ja haluavat varmistaa ostamansa IT-palvelun tietoturvallisuuden koko sen toimitusketjun osalta, koska myös heidän loppuasiakkaansa vaativat sitä. Tietoturvastandardin noudattamisessa ei ole kyse yksittäisistä tempuista, vaan yrityksen suunnitelmallisesta ja riskilähtöisestä tietoturvan hallinnasta. Vuosittainen seuranta-arviointi ja kolmen vuoden välein tehtävä uudelleen sertifiointi ovat vakuuttavia todisteita asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme siitä, että teemme jatkuvasti töitä tietoturvan kehittämiseksi”, summaa Decens Oy:n tietoturvapäällikkö Janne Raiski.    

Decensin matka kohti sertifiointia alkoi vuonna 2022. Prosessien, toimintamallien ja palveluiden laaja tarkastelu on auttanut Decensiä kehittämään sekä laatua että tehokkuutta ja yhdenmukaistamaan toimintoja aina varastokäytännöistä lähtien. Uudistetut työtapa- ja toimintaohjeet tukevat osaltaan Decensin kasvutavoitteita.

Noin puolitoista vuotta kestänyt työ on vahvistanut entisestään myös Decensin omaa tietoturvakulttuuria ja riskien hallintaa. Vaikka sertifiointi, ja jatkossa sen ylläpito, vaativat aikaa ja sitoutumista, on yhteistyö sujunut kiitettävän sutjakkaasti niin talon sisällä kuin testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritys Kiwa Inspectan auditoijien kanssa.

”Yhteistyömme on ollut alusta alkaen erittäin miellyttävää, ja on ollut hienoa olla mukana tässä prosessissa. Decensillä on hyvä ja avoin ilmapiiri”, kiittelee Kiwa Inspectan Johannes Lindell.