Ajankohtaista

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Decens Oy:lle Avainlippu -merkin osoituksena Suomessa tuotetuille ja Suomessa työllistäville IT-ulkoistus- ja käyttötukipalveluille.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

 ”Kannamme huolta yhteiskuntamme hyvinvoinnista ja erityisesti sen tulevaisuudesta. Haluamme olla osaltamme vaikuttamassa siihen, että työpaikat säilyvät Suomessa ja liiketoimintaamme kehittämällä niitä syntyy myös lisää. Decens on täysin suomalainen, 100% henkilökuntansa omistuksessa oleva yhtiö ja haluamme pysyä myös jatkossa suomalaisena. Kaikki työt tehdään suomalaisen henkilökunnan voimin ja palvelut rakentuvat suomalaisten konesalien pohjalle. Meillä työskentelee 90 ammattilaista, joista 2/3 toimii asiantuntijatehtävissä”, kertoo Decens Oy:n toimitusjohtaja Jarno Lahnalahti

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

”Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, Reetta Mentu kertoo.

 

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.