Ajankohtaista

Ihmisten toiminta muodostaa organisaatioille merkittävän tietoturvariskin, mutta jokainen työntekijä voi myös nostaa yrityksen tietoturvatasoa toimimalla huolellisesti. Moderni tietoturvakoulutus onkin avainasemassa yritysten ihmislähtöisten tietoturvariskien hallitsemiseksi​. Ilman asianmukaista tietoturvakoulutusta työntekijät eivät välttämättä tunnista tärkeää rooliaan yrityksen tietoturvatyössä.

”Monissa organisaatioissa alasta riippumatta on hyvin samankaltaisia haasteita tietoturvaosaamisen kouluttamisen suhteen. Sitä ei välttämättä ole ollenkaan järjestetty tai sitä tarjotaan kerran vuodessa perinteisinä kalvosulkeisina, joiden anti unohtuu nopeasti. Tietoturvakoulutus ei välttämättä tavoita kaikkia työntekijöitä, eikä sitä ole räätälöity työroolien mukaan. Usein myös koulutusten säännöllisyydessä ja ajantasaisuudessa on puutteita”, kertoo Decensin tietoturvapäällikkö Janne Raiski

 

Tietoturva-akatemian verkkokoulutukset ovat suoritettavissa, kun sinulle sopii

Decensin tietoturva-akatemiassa yrityksen työntekijät saavat säännöllistä ja ajantasaista tietoturvakoulutusta sekä harjoittelua tietojenkalastelua vastaan. Koulutusalusta on hyvin helppokäyttöinen, ja koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen työntekijöiden eri rooleihin liittyvien tietoturvauhkien mukaisesti. Esimerkiksi talousosaston työntekijöihin voi liittyä hyvin erilaisia tietoturvariskejä kuin IT-osaston työntekijöihin. Työntekijät voivat suorittaa verkkokoulutuksia itsenäisesti ja omien aikataulujensa mukaan​, jolloin koulutusten suorittaminen sujuu vaivattomasti arjen työtilanteiden mukaan joustaen.

Sen lisäksi, että yritys saa Tietoturva-akatemian avulla muodostettua henkilöstöstään suojakerroksen yhä kehittyneempiä huijauksia vastaan, yritys saa kattavan ja yksityiskohtaisen raportoinnin nykyisestä riskitasostaan, jolloin sitä on myös mahdollista kehittää havaittujen tarpeiden pohjalta. Työntekijät puolestaan saavat arvokkaita tietoja ja taitoja tietoturvansa suojaamiseen myös yksityiselämässään.

”Tietoturva nähdään helposti edelleen IT-osaston asiana, eikä sitä välttämättä tuoda johtoryhmän keskusteluihin, vaikka johdon pitäisi olla erityisen kiinnostuneita henkilöstön tietoturvaosaamisesta. Tavoitteenahan on, että työntekijät pystyvät suojelemaan firman tietopääomaa mahdollisimman hyvin, mikä tarkoittaa sitä, että tietoturvakulttuurin tulee olla luonteva ja säännöllinen osa arkea. Decensin Tietoturva-akatemian kautta saamme osoitettua johdolle henkilöstön muodostaman riskitason ja sen kehittymisen koulutuksen aikana”, vahvistaa Raiski.

Tietoturva-akatemian koulutukset ovat saatavilla usealla eri kielellä, myös suomeksi. Pitkälle automatisoitu palvelu tuottaa automaattista viestintää, lisäkoulutusta ja tukea, jos käyttäjillä on esimerkiksi haasteita kalasteluviestien tunnistamisessa tai koulutusten suorittamisessa.

Lue lisää Tietoturva-akatemiastamme ja katso 15 minuutin video, jossa Decensin tietoturvapäällikkö Janne Raiski ja avainasiakaspäällikkö Essi Raittila-Enholm esittelevät palvelumme keskeisimpiä osa-alueita ja hyötyjä. Videolta näet myös, miltä koulutusalusta näyttää käyttäjän silmin.

 

Haluatko kuulla lisää?