Ajankohtaista

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi NIS2 tähtää tietoturvan ja riskienhallinnan parantamiseen kaikkialla unionissa. Direktiivi koskee suurinta osaa yrityksistä joko suoraan tai välillisesti, joten siihen on syytä valmistautua ajoissa ennen kansallisen NIS2-lakipaketin voimaanastumista (18.10.2024). Decens tarjoaa kustannustehokkaat ratkaisut NIS2-vaatimusten täyttämiseksi.

NIS2-direktiivin hyödyt

Vaikka NIS2-direktiivi tuo mukanaan liudan vaatimuksia yrityksille, on sillä merkittävä positiivinen vaikutus yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden ja tietoturvatason kehittymisen kannalta.

NIS2-direktiivi määrittää minimitason kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteille ja raportointivelvollisuuksille, kuten poikkeamien ja haavoittuvuuksien käsittelylle ja paljastamiselle.

NIS2 vauhdittaa yrityksiä:

 • tietojärjestelmien ja asiakastietojen suojaamisessa
 • riskienhallinnassa ja maineen turvaamisessa
 • eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.

Mitä yrityksiä koskettaa?

NIS2-direktiivin vaatimukset kohdistuvat yrityksiin

 • joissa on yli 250 työntekijää tai
 • joiden liikevaihto on yli 10 M€ tai
 • jotka toimivat kriittisillä toimialoilla
 • jotka ovat osana yllä mainittujen yritysten hankintaketjua.

Milloin ja miten voi edetä NIS2-vaatimusten täyttämiseksi?

Meillä Suomessa NIS2-lakipaketin eduskuntakäsittely tapahtuu kevään ja kesän 2024 aikana ja lait astuvat voimaan syksyllä 2024. Viimeistään nyt on siis hyvä kääriä hihat ja ryhtyä toimenpiteisiin.

Suoraviivaisin tapa täyttää NIS2-direktiivin vaatimukset on toteuttaa ISO/IEC 27001 -standardin mukainen tietoturvan hallintajärjestelmä. NIS2-valmius ei kuitenkaan vaadi ISO 27001 -sertifiointia, vaan sen voi saavuttaa huomattavasti kevyemmällä panostuksella.

 

Decensin kolmivaiheinen ratkaisu NIS2-vaatimusten täyttämiseksi:

1. Tilannekuva GAP-analyysilla

 • Dokumentoitu tilannetietoisuus nykyisen järjestelmän tilasta verrattuna haluttuun tavoitteeseen.
 • Alustava suunnitelma toteutuksesta.

  2. Suunnittelu ja toteutus

  • Laaditaan muun muassa riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma.
  • Toteutetaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (ISMS) aikataulun ja resurssien     puitteissa.

  3. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

  • Tehdään muut NIS2-standardin mukaiset toimenpiteet, jotka tukevat liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista.
  • Laaditaan toipumissuunnitelma mahdollisen poikkeaman varalle.

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!