Asiakastarinat

Decensin palvelut IT-ratkaisujen perustana

Nurmijärven Sähkö -konserni on Nurmijärven kunnan omistama energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluja. Sähköverkkoasiakkaita konsernilla on lähes 27 000 kpl ja lämpöasiakkaita noin 510 kpl.

Decensin ja Nurmijärven Sähkön yhteistyö alkoi keväällä 2020, kun yhtiö ulkoisti perustietotekniikkapalvelut kokonaisuudessaan Decensille. Seuraavaksi haluttiin päivittää yhtiön sähköverkon verkkotieto- sekä käytöntukijärjestelmät ja sen myötä tuoda koko ympäristön it-arkkitehtuuri tälle vuosikymmenelle.

Kriittisten järjestelmien uusiminen oli iso ja vaativa projekti. ”Vanhassa dokumentoinnissa oli hieman puutteita, joten alkuselvittely vei aikaa. Decensin asiantuntijat olivat kuitenkin suunnitteluprojektissa vahvasti mukana heti alusta saakka, joten kaikki saatiin tutkittua ja varmistettua hyvässä yhteistyössä. Käytimme vielä lisäksi apuna ulkopuolista konsulttia sekä tietojärjestelmätoimittajaa”, kertoo Henri Huotari, Nurmijärven Sähköverkko Oy:n Käyttö- ja kehitysinsinööri.

”Sähköverkon ytimen muodostaa verkkotietojärjestelmä ja tämän päällä toimiva käytöntukijärjestelmä, jolla seuraamme ja hallinnoimme jakeluverkon kytkentätilannetta. Projektin suunnitteluvaiheessa kaikki järjestelmäkokonaisuuden tarvitsemat yhteydet käytiin yksi kerrallaan läpi ja näihin Decens kehitti meille toimintamme kannalta tietoturvallisimmat ratkaisut”, selventää Huotari.

Nurmijärven Sähkön palvelut rakentuvat Decensin toimintavarmojen, kotimaisten konesalien pohjalle. Kriittisten toimintojen hallittavuuden varmistamiseksi palvelinratkaisut on toteutettu Decensin konesalipalveluiden jaetun kapasiteetin ja PrivateCloud palvelun avulla.

Nurmijärven Sähkössä oltiin erittäin tyytyväisiä Decensin tapaan viedä projektia eteenpäin. ”Yhteistyö Decensin kanssa on toiminut erinomaisesti. Erityisen kiitoksen ansaitsee asiantuntijat, joiden ansiosta projektin kulku oli sujuvaa”, toteaa Huotari.

”Yhteistyö Decensin kanssa on toiminut erinomaisesti. Erityisen kiitoksen ansaitsee asiantuntijat, joiden ansiosta projektin kulku oli sujuvaa.”

Haluatko kuulla lisää?

Nurmijärven Sähkön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen energiaa ja palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön visiossa pidetään tärkeänä sähköisten palvelujen hyödyntämistä, energiatehokkuutta sekä omassa toiminnassa että palveluissa asiakkaille. Visiona on myös lisätä energiaomavaraisuutta painottaen uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa.

Nurmijärven Sähkö konsernin muodostavat emoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy.

Nurmijärven Sähkö Oy vastaa sähkön hankinnasta, myynnistä ja laskutuksesta. Lisäksi yhtiö vastaa asiakaspalvelusta ja markkinoinnista koko konsernin osalta. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen joko lähi- tai kaukolämpöä sekä rakennuttaa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Yhtiö vastaa myös konsernin yhteisistä toiminnoista, kuten henkilöstö-, talous- ja tietohallinnosta sekä viestintäpalveluista.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tehtävänä on siirtää hyvälaatuista sähköä asiakkaille edullisesti kaikissa tilanteissa omalla verkkovastuualueellaan. Sähkönsiirron lisäksi palveluihin kuuluvat sähköliittymät, mittauspalvelut ja sähkötaseiden hallinta. Nurmijärven Sähköverkko Oy huolehtii myös alueensa sähköverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta ympäristöasiat huomioon ottaen. Olennaisena osana toiminnassa on myös käytön ja kunnossapidon suunnittelu sekä näiden palvelujen hankkiminen.