Arkkitehtuuripalvelut
Hallinta- ja suunnittelupalvelut

Arkkitehtuuripalvelun tarkoituksena on varmistaa, että liiketoimintaanne tuetaan sille sopivilla IT-ratkaisuilla. Decensillä Teitä palvelee IT-arkkitehdit, joilla on kokemusta infrastruktuuriprojektien ongelmista ja ratkaisuista. IT-arkkitehdit varmistavat, että eri projektien tuottamat ratkaisut ovat yhteensopivia keskenään ja olemassa olevien järjestelmien kanssa. He neuvovat Teitä projekteissa ja teknisten ratkaisujen valinnassa liittyen laitteistoihin, verkkoyhteyksiin ja ohjelmistoihin. Arkkitehtuurin viitekehyksenä toimii TOGAF (The Open Group Architecture Framework).