Elinkaari
Päätelaitteet / Verkot

LAITTEISTOT

Elinkaaripalvelussa Decens hankkii laitteistot valmistajalta. Palveluun kuuluu esiasennuspalvelu, jossa Decens Oy:n toimittamat laitteistot esiasennetaan, joka mahdollistaa työasemien sekä palvelimien keskitetyn ja tehokkaan esiasennuksen sekä logistiikan loppukäyttäjille. Uuden laitteen toimittamisen lisäksi Decens hävittää ja kierrättää tarvittaessa myös asiakkaan vanhat laitteistot. Palvelun hinnoittelu on joustavaa ja kustannustehokasta, sillä siinä otetaan huomioon myös yhteistyösuhteen aikana tapahtuneet henkilöstömäärän rakenteelliset muutokset. Hinnoittelu määräytyy kuukausi-/kappalekohtaisesti.

VERKOT

Ylläpitopalvelun ansiosta asiakkaan verkko toimii optimaalisesti ja ilman käyttökatkoksia. Palvelulla taataan järjestelmien jatkuva ja mahdollisimman häiriötön toiminta. Ylläpitopalvelun sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelulla on kiinteä kuukausihinta, jonka ansiosta yllätyskuluja ei ilmene. Palvelun muita etuja ovat ohjelmistojen toimivuus, kattava dokumentointi, valvontapalvelu ja nopea reagointi vikatilanteissa.

Ylläpitoomme voidaan sisällyttää myös puhelintuki- ja varalaitepalvelut tarpeen mukaan. Puhelintukemme tavoitettavuusajat määräytyvät sovitun palvelutason mukaisesti. Yleisin palvelutaso on arkisin klo 8.30 – 16.30 välisenä aikana neljän tunnin vasteajalla. Kriittisten palveluiden osalta tuki on laajennettavissa jopa seitsemään päivään viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa kattavaan palveluun tarpeen mukaisella vasteajalla.