Palvelunhallinta

Palvelunhallinta ja suunnittelupalvelut

Palvelunhallinta-palvelussa nimeämme yrityksellenne palvelupäällikön, joka vastaa tuottamiemme palveluiden laadusta ja kehityksestä. Alansa huippuosaajina palvelupäälliköt hallitsevat kaikki oleelliset työkalut, joilla tuetaan ja valvotaan yrityksesi IT-palvelunhallinnan prosesseja.

IT-palvelunhallinnan prosessikehyksenä käytetään ITIL:iä (Information Technology Infrastructure Library), joka tarjoaa parhaat käytännöt IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. Palvelupäällikkömme ovat kokeneita ja ITIL-sertifioituja IT-palvelunhallinnan sekä edustamiemme työkalujen ammattilaisia. Asiantuntijamme hallitsevat myös muut työkalut, joilla tuetaan ja valvotaan määriteltyjä prosesseja.

IT-palvelunhallintaprosessien ja prosesseja tukevien työkalujen avulla yrityksesi saa käyttöönsä täsmälliset tiedot liiketoiminnan tukemiseen, päätösten tekemiseen ja töiden priorisoimiseen. Palvelu antaa eväät myös liiketoimintapalvelujen hallintaan, palveluita tukevien applikaatioiden ja infrastruktuurin koko palvelun elinkaaren ajan. Teidän on myös mahdollista saavuttaa nopeammat palveluiden käyttöönottoajat ja saada IT-omaisuuden käyttöaste tehokkaammaksi.

Decensin kehitysjohtaja Roope Kuusisto, kerrotko tarkemmin palvelunhallinnan hyödyistä?

”Yksi oleellisimpia palvelunhallinnan hyötyjä asiakkaalle on tehtävien ja vastuiden selkeyttäminen asiakasyrityksen ja Decensin välillä, jolloin tiedetään tarkalleen, kuka tekee sovitut tehtävät. Toinen merkittävä hyöty on IT-ympäristön tehostaminen ja kustannushyötyjen optimointi, missä tarkastamme yhdessä asiakkaan kanssa IT-ympäristön tilan ja tarvittavat kehitystoimenpiteet. Kolmas tärkeä etu on hallittu muutosten läpikäynti. Silloin sovimme yhdessä muutostarpeista, jotta asiakas tietää, mitä muutoksia ollaan tekemässä ja mitä ne kustantavat”, Kuusisto kertoo.

Mitä hyötyä yrityksellesi on palvelunhallinnasta?

Selkeät tehtävät ja vastuut.

IT-ympäristön tehostaminen ja kustannushyötyjen optimointi.

Hallittu muutosten läpikäynti.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme lisää!