Private Cloud

Private Cloud

Decensin Private Cloud eli yksityinen pilvi tarjoaa turvallisen ja räätälöidyn pilviratkaisun, joka täyttää modernit tietoturvavaatimukset samalla tarjoten joustavuutta ja hallittavuutta. Se on turvallinen ja räätälöity pilviratkaisu joko yrityksen omassa tai Decensin konesalissa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Jatkuva kehitys

Mistä on kyse?

Decens on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista palvelua ja käyttökokemusta. Tämän saavuttamiseksi olemme panostaneet pilvipalveluidemme jatkuvaan kehitykseen, FinOps:iin ja Governance-malliin. Tämä varmistaa, että palvelumme ovat aina ajan tasalla ja vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin.

Decensin pilvipalveluiden jatkuva kehitys tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että pyrimme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään palveluitamme. Jatkuva kehitys sisältää teknologioiden päivittämisen, uusien ominaisuuksien lisäämisen ja palveluiden optimoinnin, minkä ansiosta voimme tarjota teille entistä parempia ratkaisuja.

Kenelle se on tarkoitettu?

Pilven Jatkuva kehitys -palvelu on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • ymmärtävät pilviteknologian jatkuvasti muuttuvan luonteen ja
 • haluavat pysyä ajan tasalla parhaista käytännöistä ja innovaatioista
 • haluavat varmistaa, että heidän pilviratkaisunsa ovat aina optimoituja, tehokkaita ja vastaavat nykyisiin liiketoimintatarpeisiin
 • etsivät kumppania, joka voi auttaa säännöllisesti tunnistamaan ja toteuttamaan parannuksia yrityksen pilvipalveluissa
 • haluavat hyödyntää pilvipalveluita strategisena työkaluna, joka tukee liiketoiminnan kasvua ja innovointia
 • haluavat, että investoinnit pilviteknologiaan tuottavat jatkuvasti lisäarvoa ja ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.

Miksi valita Decens?

Saatte paitsi alan johtavat teknologiat ja ratkaisut, myös jatkuvasti kehittyvän ja kustannustietoisen palvelun, joka on rakennettu vankalle Governance-mallille.

Saatte tehokkaita, kustannustietoisia ja turvallisia ratkaisuja, jotka auttavat teitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteenne ja kasvattamaan kilpailuetuanne markkinoilla.

Haluatko kuulla lisää?

Jatkuvat palvelut

Mistä on kyse?

Decens tarjoaa laajan valikoiman jatkuvia pilvipalveluita, jotka on suunniteltu vastaamaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Meidän tehtävämme on auttaa organisaatioita rakentamaan tehokkaita ja turvallisia IT-infrastruktuureja sekä mahdollistaa sujuva ja joustava liiketoiminta.

Palvelumme on luotettava ja tehokas valinta yrityksille, jotka haluavat siirtyä pilveen tai optimoida olemassa olevat pilvi-infrastruktuurinsa. Panostamme korkeaan käytettävyyteen, tietoturvaan ja tehokkuuteen, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme. Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintasi kasvua ja kehitystä.

Decensin jatkuvat pilvipalvelut mahdollistavat yrityksen keskittymisen ydinliiketoimintaansa ja vähentävät samalla IT-infrastruktuurin ylläpidon ja hallinnan rasitetta.

Kenelle se on tarkoitettu?

Decensin pilvipalveluiden Jatkuvat palvelut on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • haluavat ylläpitää ja monitoroida pilvipalveluitaan ilman keskeytyksiä ja varmistaa siten liiketoimintansa jatkuvuuden
 • etsivät kumppania, joka voi ottaa vastuun pilvipalveluiden teknisestä ylläpidosta, päivityksistä ja tietoturvasta
 • pyrkivät keskittämään resurssinsa ydintoimintaansa samalla kun luotettava kumppani huolehtii pilvipalveluista
 • haluavat optimoida pilvipalveluiden suorituskykyä ja kustannustehokkuutta jatkuvan seurannan ja kehityksen kautta
 • toivovat pääsevänsä hyödyntämään uusimpia pilviteknologioita ja -ratkaisuja ilman, että heidän itsensä tarvitsee pysyä jatkuvasti teknologian muutosten perässä.

Palvelujemme keskeisimmät ominaisuudet:

Pilvialustojen hallinta

Tarjoamme monipuolista pilvialustojen hallintaa, joka kattaa julkiset, yksityiset ja hybridipilviratkaisut. Decensin asiantuntijat auttavat sinua valitsemaan oikean pilvimallin, suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisun sekä optimoimaan ja ylläpitämään palveluita.

Pilvipohjainen varmuuskopiointi ja palautus

Decensin pilvipohjaiset varmuuskopiointi- ja palautuspalvelut tarjoavat tehokkaan ja luotettavan tavan varmistaa yrityksesi kriittisten tietojen säilyminen ja saatavuus. Palvelumme sisältävät automaattisen varmuuskopioinnin, nopean palautuksen sekä pitkäaikaisen säilytyksen ja arkistoinnin.

Jatkuvat tietoturvapalvelut

Decensin pilvipalvelut sisältävät jatkuvat tietoturvapalvelut, joiden avulla voit suojata yrityksesi tiedot ja sovellukset. Palvelumme kattavat tietoturvan hallinnan, tunkeutumisen havaitsemisen ja ehkäisyn sekä säännölliset tietoturvatarkastukset ja raportoinnin.

Pilviteknologioiden konsultointi ja tuki

Decensin asiantuntijat tarjoavat konsultointia ja tukea pilviteknologioihin liittyvissä kysymyksissä. Autamme yrityksiä valitsemaan sopivat pilvipalvelut ja -teknologiat sekä tarjoamme tukea niiden käyttöönotossa, kehittämisessä ja hallinnassa.

Joustavat palvelutasosopimukset

Decensin jatkuvat pilvipalvelut sisältävät joustavat palvelutasosopimukset, jotka on suunniteltu vastaamaan yrityksen erilaisia vaatimuksia ja tarpeita. Voit valita eri palvelutasoista, jotka sisältävät muun muassa 24/7-tuen, SLA-takuut ja räätälöidyt ratkaisut.

Miksi valita Decens?

Olipa yrityksenne sitten aloitteleva start-up tai vakiintunut toimija meillä on ratkaisut kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

Jatkuvat pilvipalvelumme on suunniteltu joustamaan ja skaalautumaan yrityksenne muuttuvien tarpeiden mukaan.

Decensin pilvipohjaiset varmuuskopiointi- ja palautuspalvelut tarjoavat tehokkaan ja luotettavan tavan varmistaa yrityksenne kriittisten tietojen säilyminen ja saatavuus.

Haluatko kuulla lisää?

Pilven tietoturvapalvelut

Mistä on kyse?

Tarjoamme kattavan valikoiman pilvipalveluiden tietoturvapalveluita, joiden avulla voit suojata yrityksesi tietoturvaa sen koko elinkaaren ajan. Tietoturvapalvelumme on suunniteltu vastaamaan nykypäivän haasteisiin.

Kenelle se on tarkoitettu?

Pilven tietoturvapalvelut on suunnattu organisaatioille, jotka:

 • käyttävät aktiivisesti pilvipalveluita ja haluavat varmistua niiden tietoturvan täydellisestä kattavuudesta
 • haluavat suojata liiketoimintansa tiedot ja sovellukset mahdollisilta tietoturvauhkilta
 • tarvitsevat asiantuntija-apua pilvipalveluiden tietoturvamääritysten, suojauksen ja valvonnan toteuttamisessa
 • pyrkivät noudattamaan tiukkoja toimialakohtaisia tietoturvastandardeja ja -vaatimuksia pilvessä
 • haluavat rakentaa ja ylläpitää luottamusta asiakkaidensa, kumppaneidensa ja sidosryhmiensä keskuudessa korkeatasoisen pilvitietoturvan avulla.

Palvelun keskeisimmät ominaisuudet:

Tietoturvaratkaisut

Tarjoamme tehokkaita ja monipuolisia tietoturvaratkaisuja, jotka suojaavat yrityksesi pilvipalveluita ja niiden sisältöä. Ratkaisumme sisältävät palomuureja, tunkeutumisen havaitsemis- ja estojärjestelmiä (IDS/IPS), haittaohjelmien torjuntaa sekä DDoS-hyökkäysten suojaa. Tällä ratkaisulla voimme tarjota yrityksellesi kattavan suojan tietoturvauhkia vastaan.

Tietosuoja ja yksityisyys

Tietosuoja ja yksityisyys ovat elintärkeitä yrityksille. Tämän vuoksi noudatamme tiukkoja tietosuojakäytäntöjä ja tarjoamme ratkaisuja, jotka täyttävät kansainväliset tietosuoja-asetukset, kuten GDPR:n. Käytämme vahvaa salausmenetelmää datan tallennuksessa ja siirrossa, jotta voimme taata asiakkaidemme tietojen turvallisuuden.

Pilvitietoturvan hallinta

Decensin pilvitietoturvan hallintatyökalut antavat sinulle täyden kontrollin tietoturvan seurantaan ja hallintaan. Käyttäjäystävälliset hallintapaneelimme mahdollistavat helpon ja nopean pääsyn tietoturvatietoihin, raportteihin ja ilmoituksiin, jotta voit tehdä informoituja päätöksiä tietoturvasta ja reagoida nopeasti mahdollisiin uhkiin.

Jatkuva seuranta ja analysointi

Asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti tietoliikennettä, tapahtumia ja tietoturvapoikkeamia. He käyttävät kehittyneitä analytiikka- ja tekoälytyökaluja tunnistamaan ja reagoimaan uhkiin ennaltaehkäisevästi, mikä minimoi riskejä ja auttaa estämään tietoturvahäiriöitä.

Tietoturvan koulutus ja tuki

Tietoturva on jatkuva prosessi, joka vaatii henkilöstöltä koulutusta ja sitoutumista. Tarjoamme räätälöityä tietoturvakoulutusta ja -materiaaleja, jotka auttavat henkilöstöäsi ymmärtämään tietoturvauhat ja omaksumaan parhaat käytännöt. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevaa teknistä tukea ja konsultointia tietoturvahaasteiden ratkaisemiseksi.

Yhteistyö ja kumppanuudet

Tietoturvaympäristö on jatkuvasti muuttuva ja vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Teemme yhteistyötä alan johtavien tietoturva-asiantuntijoiden ja teknologiakumppaneiden kanssa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme uusimpia tietoturvatekniikoita ja -käytäntöjä.

Miksi valita Decens?

Saatte tehokkaan, joustavan ja kattavan ratkaisun yrityksenne tietoturvan varmistamiseen.

Voitte suojata arvokasta tietoanne ja varmistaa liiketoimintanne jatkuvuuden.

Tarjoamme räätälöityä tietoturvakoulutusta ja -materiaaleja, jotka auttavat henkilöstöänne ymmärtämään tietoturvauhat ja omaksumaan parhaat käytännöt.

Haluatko kuulla lisää?