Projektin johtaminen
Hallinta- ja suunnittelupalvelut

Projektin johtamispalvelu tulee ajankohtaiseksi silloin kun asiakas haluaa muuttaa tietojärjestelmiään ja tietojärjestelmäpalvelujaan. Tarve kohdistuu tavallisesti toiminnankehitys- tai investointitarpeeseen. Decensillä pidämme huolen, että jokainen asiakasprojekti saavuttaa sille asetetut tavoitteet sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti. Projektin johtamispalvelu sisältää hallinnollisen läpiviemisen ja teknisen osaamisen.