Haavoittuvuuksien hallinta​ -palvelu 

Mistä on kyse?

Tiedätkö sinä, miltä yrityksesi näyttää kyberhyökkääjän näkökulmasta? On hyvin todennäköistä, että yrityksen IT-ympäristöstä löytyy sokeita kohtia, joihin pahantekijät voivat iskeä.

Ympäristöt muuttuvat nopeasti, järjestelmien ylläpito on usein hajautettu eri toimijoille, eikä yrityksillä välttämättä ole ajantasaista tietoa siitä, mitä laitteita omasta ympäristöstä löytyy, ja voidaanko niihin hyökätä jopa sisäverkosta käsin.  

Miksi pitää olla huolissaan?

Hyökkääjät etsivät yrityksenne verkosta jatkuvasti haavoittuvuuksia, kuten virheitä koodissa tai konfiguroinneissa, joiden kautta he pyrkivät pääsemään käsiksi tietoihinne ja järjestelmiinne aiheuttaakseen muun muassa palvelunestotiloja.

Uusia haavoittuvuuksia tunnistetaan useita päivittäin ja kymmeniä tuhansia vuosittain. Vaikka päivitykset asentuisivat työasemilla säännöllisesti, ei päivitysten parissa välttämättä ole yrityksen kaikki järjestelmät, sovellukset, web-palvelut tai laitteet, jolloin yrityksen hyökkäyspinta-ala kasvaa. Tämä voi olla uhka liiketoiminnan jatkuvuudelle tai näkyä yrityksestä ulospäin aiheuttaen vähintäänkin mainehaittaa. 

Miten haasteet ratkaistaan?

Decensin Haavoittuvuuksien hallinta -palvelulla saat kuvan yrityksesi sisäisestä ja julkisesta hyökkäyspinta-alasta ja suojausten puutteista. Esimerkiksi yrityksen verkkosivut, verkkokauppa, liiketoimintaprosessien kannalta kriittiset laitteet sekä asiakastietoja ja sensitiivistä yritysdataa säilövät järjestelmät tarvitsevat säännöllistä haavoittuvuusskannausta, jotta tietoturvapuutteet voidaan ylipäätään tunnistaa, ja niihin voidaan puuttua ajoissa. 

Skannaamme yrityksenne IT-ympäristön sovittujen aikataulujen mukaan, ja monitoroimme uusia haavoittuvuuksia. Saat ajantasaista ja kattavaa tilannetietoa oman organisaationne käyttöön, jolloin IT-ympäristönne riskitason raportointi on tehokasta.  

Haavoittuvuusskannauspalvelumme käyttöönotto on nopeaa ja voimme halutessanne tehdä myös kertaluontoisen skannauksen, mikä antaakin hyvän tilannekuvan sen hetkisestä tilanteesta, ja toimii palvelumme tehokkuuden ”työnäytteenä”. Uhkien alati kehittyessä tilannekuvan pitäminen ajan tasalla on erittäin tärkeää. Suosittelemme haavoittuvuuksien hallintaa aina jatkuvana palveluna, jolloin voit varmistua organisaatiosi tietoturvan tasosta muuttuvassa ympäristössä.  

Mitä hyötyä yrityksellesi on Haavoittuvuuksien hallinta​ -palvelusta? 

ännöllinen haavoittuvuusskannaus ja raportointi antavat yrityksenne kyberturvallisuuden riskitasosta ajantasaisen tilannekuvan ja paljastavat katvealueet yrityksenne suojauksissa. 

Palvelun avulla saatte tarkan inventaarion verkkoonne liitetyistä laitteista ja niiden tietoturvariskeistä.  

Saatte täsmällistä tietoa yrityksenne haavoittuvuuksista, mutta myös priorisoidut ratkaisuehdotukset korjaustoimenpiteistä, mikä helpottaa budjetointia ja resurssointia. 

Yritysdatan ja laitteiden suojaamisen lisäksi on tärkeää kartoittaa myös työntekijöidenne kyky toimia tietoturvallisesti työtehtävissään. Kartoituksen perusteella voimme yhdessä suunnitella yrityksellenne tehokkaan ja räätälöidyn tietoturvatietoisuusohjelman. Tutustu yritysten henkilökunnalle suunnattuihin tietoturvakoulutuksiimme!

Haluatko kuulla lisää?