Päätelaitesuojaus

Laitteiden suojaus: päätelaitetietoturva
PRO-palvelu

Suojaa yrityksen mobiililaitteet ja tietokoneet hyökkäyksiltä.

Mistä on kyse?

Etätöiden ja paikkariippumattoman työn yleistyttyä yrityksen laitteiden suojaus on entistä kriittisempää. Yrityksiin kohdistuneiden onnistuneiden tietomurtojen määrä on tuplaantunut lyhyessä ajassa, eikä mikään ympäristö ole täysin suojassa. Sen vuoksi tarvitaankin jatkuvaa valvontaa poikkeavuuksien havaitsemiseksi, sekä taitoa niihin reagoimiseen.

Kyberhyökkääjät pyrkivät hyödyntämään haavoittuvuuksia päätelaitteiden kautta, eikä perinteinen virustorjunta ja palomuurit enää riitä laitteita suojaamaan. Kun perinteinen virustorjuntasuojaus estää haitallisten tietojen sisäänpääsyn keskittyen yhteen tiedostoon kerrallaan, torjuu moderni päätelaitesuojaus nykypäivän edistyneempiä uhkia ja tuo näkyvyyden tapahtumaketjuihin.

Miksi pitää olla huolissaan?

Perinteinen yksi puolustuslinja, EPP (Endpoint protection), ei yksinään enää riitä laitteiden suojauksessa, sillä hyökkäystavat ovat kehittyneet ja hyökkäysyrityksiä tehdään yrityksiin entistä enemmän. EDR (Endpoint Detection & Response) toisena puolustuslinjana tuo puuttuvan suojauskerroksen edistyneempiä hyökkäystapoja vastaan.

Miten haasteet ratkaistaan?

Decensin Päälaitetietoturva PRO -palvelun perustana on WithSecuren huippuluokan teknologia ja uhkatieto. Palvelussa on kaksi suojakerrosta: EPP ja EDR. Näiden kahden puolustuslinjan muodostama suojaus menestyy puolueettomissa testeissä vuodesta toiseen. EDR:n tuottama havainnointikyky onkin viranomaisten suosittelema tapa havaita ja torjua moderneja uhkia sekä tehostaa tietomurtojen selvitystä.

Decensin Päätelaitetietoturva PRO -palvelu sisältää kirjaimellisesti palvelua, eli saat tuotteesta hyödyt irti ja uusimmat ominaisuudet käyttöösi tehokkaasti. EDR:n tekoälyn lisäksi koulutettu ja sertifioitu asiantuntija tekee analyysin poikkeamista perustuen yrityksenne toimintaympäristöön ja saatavilla olevaan tietoon.

  • Jos kyseessä on False positive -tulkinta, eli normaalia ympäristöön liittyvää toimintaa, suodatetaan jatkossa samanlaiset tapahtumat pois, jolloin niistä ei myöskään aiheudu turhia hälytyksiä.
  • Jos kyseessä on puolestaan tietoturvapoikkeama, tekee asiantuntija analyysin poikkeaman luonteesta ja vahinkojen laajuudesta ja toteuttaa tarpeelliset vastatoimet.
  • Kaikkia hyökkäyksiä et voi estää, mutta tietomurron jälkeistä toipumiskykyä voit kehittää. Palvelumme säilyttää 12 kuukauden ajan tarkat tiedot tietoturvatapahtumista, jolloin saatte ketterästi kasaan todistusaineiston, jonka avulla tietomurtojen selvitystyö on merkittävästi tehokkaampaa. Esimerkiksi EU:n NIS2-direktiivi ja yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, edellyttävät asianmukaisia selvityksiä tietoturvaloukkauksista.

Pilvipohjaiseen palveluun on myös integroitavissa Decensin Haavoittuvuuksien hallinta -palvelu, jonka avulla saat kattavan kuvan yrityksesi sisäisestä ja julkisesta hyökkäyspinta-alasta ja suojausten puutteista.

Decensin DNS Vahti -palvelulla voit puolestaan tuoda tehokkaan tietoturvakerroksen lisää estämällä haitalliset domainit, IP-osoitteet ja pilvipalvelut tai muun haitallisen liikenteen ennen kuin päätelaite ehtii edes muodostamaan yhteyden niihin. Näin laitteiden suojaus on entistä paremmassa kunnossa.

Mitä hyötyä on Päälaitetietoturva
PRO -palvelusta?

Pilvipohjainen, moderni päätelaitesuojaus, joka ei edellytä paikallisia hallintapalvelimia.

Käytössäsi on viranomaisten suosittelema kyvykkyys havaita tietoturvatapahtumia.

Koulutetut asiantuntijat suorittavat tapahtumien analyysin ja reagoivat
poikkeamiin.

Palvelun ansiosta toivutte mahdollisesta tietomurrosta nopeammin ja pienennätte kustannuksia merkittävästi.

Haluatko kuulla lisää?