Tiedostonjakopalvelu ja salattu sähköposti

Mistä on kyse?

Tietojen ja tiedostojen jakaminen sekä niiden samanaikainen muokkaaminen yrityksen sisällä ja kolmansien osapuolien kanssa on yrityksille arkipäivää, mutta yritysdatan jakaminen ei tarkoita sitä, että sen hallinnasta pitäisi luopua. Itse asiassa on hyvä muistaa, että mitä helpommin data on jaettavissa, sitä parempi sen hallinnan pitää olla. 

Decensin Tiedostonjako-palvelulla varmistat, että kontrolli yritysdataanne säilyy silloinkin, kun tiedostoja jaetaan yrityksen ulkopuolelle.  

Miksi pitää olla huolissaan?

Monessa yrityksessä tiedostojen jakamiseen käytetään julkisia pilvipalveluita kuten Dropboxia, OneDrivea tai Google Drivea, jolloin yritysdataan menetetään tarkka kontrolli: datan sijainnista ei ole sen tarkempaa tietoa kuin, että se sijaitsee EU:n alueella. 

Miten haasteet ratkaistaan?

Kun kyse on erityisen sensitiivisestä tai yrityksellenne kriittisestä datasta, ja haluatte pitää yritysdatan Suomen rajojen sisäpuolella, on Decensin Tiedostonjako-palvelu varma valinta. 

Datakeskuksemme sijaitsevat Espoossa ja Tampereella, ja hallitsemme yritysdataanne keskitetysti: tiedon varmistaminen, auditointi ja raportointi ovat suomalaisten ICT-ammattilaisten käsissä – Suomessa. Suomenkielinen Service Desk -tuki on nopeasti saatavillasi, sovittaessa jopa vuorokauden ympäri.  

Huipputason tietoturvallisuus on luonnollisesti tässäkin kivijalkamme. Decensin Tiedostonjako-palvelussa yhteydet ovat vahvasti salattuja ja dataan pysyy hallinta myös salaamalla mobiililaitteisiin paikallisesti tallennettavat tiedostot sekä estämällä niiden käyttö kolmansien osapuolien sovelluksissa tai ilman kirjautumista.  

Monipuolinen identiteettien hallinta sekä monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) pitävät huolen siitä, että valtuuttamaton pääsy dataan estetään tehokkaasti. Decensin vahva tunnistautuminen ja pääsynhallinta -palvelu saadaan haluatessanne suojaamaan Tiedostonjako-palveluun kirjautumista. 

Sähköpostin salaus

Pro-versioon sisältyy myös helppokäyttöinen sähköpostin salaus, jonka avulla käyttäjä voi jakaa materiaalia turvallisesti sähköpostin välityksellä. Palvelun avulla saatte lähetettyä ja pyydettyä tiedostoja pitäen samalla hallinnassanne muun muassa latauslinkin voimassaoloajan ja käyttöoikeudet. Saatte myös tiedon, kun materiaalia käsitellään. Sähköpostin salaus -palvelu integroidaan suoraan Outlook-sähköpostiohjelmistoon, ja se on käytettävissä myös web-käyttöliittymästä. 

Palvelu on saatavilla kaikkiin alustoihin (Windows, iOS, Android, Mac OS X, Linux) sekä Pro- että Basic-versiona, käyttäjä- ja datapohjaisesti hinnoiteltuna. Web-pohjainen käyttöliittymä mahdollistaa kansioiden vaivattoman muokkaamisen selaimessa. Työasemalla kansiorakenteiden hallinta on helppoa ja tuttua jokaiselle tietokonetta työssään käyttävälle. Palveluun sisältyy automaattinen versiohallinta.

Mitä hyötyä yrityksellesi on Tiedostonjakopalvelusta? 

Yritysdatanne säilyy Suomessa,
valitussa sijainnissa
.
 

Saatte alustariippumattoman ratkaisun,
joka on täysin integroitavissa yrityksenne
eri järjestelmiin.
 

Saatte laajan näkyvyyden ja kontrollin yrityksenne tietoaineistoon sekä helppokäyttöisen sähköpostin salauksen, jonka avulla takaatte turvallisen tiedostonjaon sähköpostin välityksellä. 

Haluatko kuulla lisää?