Valvonta
Palvelimet / Verkot

Decensin valvontapalvelu tarjoaa laitteiden valvonnan kokonaispalveluna sisältäen myös valvontajärjestelmän. Palveluun tulleet hälytykset ohjataan suoraan Decensin tukipalveluun. Valvontapalvelut sisältävät laitteisto-, järjestelmä- ja End-to-End -valvonnan. Laitteistovalvonta valvoo yksittäisiä laitteistoja. Järjestelmävalvonta keskittyy yksittäisen ja useamman järjestelmäkokonaisuuden valvontaan. End-to-End valvonta voidaan toteuttaa kokonaisuus- tai ratkaisukohtaisesti.

Valvottavia kohteita ovat palvelimet, käyttöjärjestelmät, kytkimet, reitittimet, palomuurit ja sovellukset esimerkiksi tietokannat ja sähköposti. Verkonvalvontapalvelun hyötyjä ovat palvelinverkoston käytettävyys, kustannustehokas valvontaratkaisu. Asiakkaalla on myös mahdollisuus saada raportointi valvottavista kohteista.