Asiakastarinat

Palveluyhteistyötä TYKin kanssa vuodesta 2012

Tampereen yhteiskoulu – TYK, on vuonna 1895 perustettu yksityinen lukio, jolla on Opetusministeriön myöntämä ilmaisutaidon erityistehtävä. Decens liittyy TYKin tarinaan IT-järjestelmien kautta, mitkä vaikuttavat 870 oppilaan ja 60 henkilökunnan jäsenen arkeen. 

Yksi olennaisimmista Decensin toimittamista palveluista on vuoden 2015 marraskuussa uudistettu palomuuripalvelu, joka korvasi muutamia vuosia aiemmin yhdessä rakennetun yksinkertaisemman palomuuriratkaisun.

”NextGen-palomuurin avulla tietoturva kohosi entistä paremmalle tasolle uusien turvaominaisuuksien myötä”, kertoo TYKin IT-päällikkö Pyry Nykänen. Eräs tärkeimmistä uuden palvelun hyödyistä on esimerkiksi IPS (Intrusion Prevention System), jonka avulla pystytään estämään suuri osa nykyaikaisista tunnetuista hyökkäyksistä.

”Myös monitorointi ja raportointi helpottuivat huomattavasti. Lisäksi palomuurin firmware- ja muut päivitykset tulevat asennettua ajallaan, mikä antaa mielenrauhan siitä, että suojaus on varmasti ajan tasalla”, sanoo Nykänen.

Decens on tehnyt palveluyhteistyötä TYKin kanssa vuodesta 2012. ”Yhteydenpito on ollut helppoa ja asiat on hoidettu sovitulla aikataululla asiantuntevasti. Asiantuntija-avuksi on lähes aina saatu tuttu kaveri, jolloin päästään suoraan asiaan, kun ympäristö on jo ennestään tuttu.”

”Asiantuntija-avuksi on lähes aina saatu tuttu kaveri, jolloin päästään suoraan asiaan, kun ympäristö on jo ennestään tuttu.”

Haluatko kuulla lisää?

Tampereen yhteiskoulu on vuonna 1895 perustettu yksityinen lukio, jolla on Opetusministeriön myöntämä ilmaisutaidon erityistehtävä. Koulua ylläpitää Tampereen Yhteiskoulun Säätiö. Koulu sijaisee Tampereen ydinkeskustassa Aleksanterin kirkkopuiston laidalla hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa.

Koulun nimi muuttui Tampereen suomalaisesta yhteiskoulusta Tampereen yhteiskouluksi vuonna 1949. Peruskoulu-uudistuksesta lähtien (1976) koulu on jatkanut toimintaansa yksityisenä lukiona. Valtakunnallista ilmaisutaidon erityistehtävää olemme toteuttaneet vuodesta 1991.

Toimittuaan perustamisestaan alkaen vuokratiloissa koulu pääsi muuttamaan nykyiseen kiinteistöönsä vuonna 1901. Uusi koulurakennus rakennettiin niin tilavaksi, että samojen ulkoseinien sisäpuolelle voitiin lähes kuuden vuosikymmenen aikana sijoittaa yhä kasvava oppilasmäärä. Lisärakennus kohosi lukuvuoden 1958-1959 aikana vanhan koulurakennuksen pohjoispäähän.

Kärsittyään pitkään tilanahtaudesta Tampereen yhteiskoulun lukio laajeni naapurikiinteistöön kesällä 2009. Vanhaa koulurakennusta kutsutaan Tykiksi ja lisätilaksi hankittua ennen mm. Tampereen yliopiston lastentarhaopettajakoulutuksen tiloina toiminutta rakennusta Tylliksi.

Koulussa on hyvät ainekohtaiset opetustilat ja monia erikoistiloja, joista mainittakoon ajanmukaisesti varustetut laboratoriot, elokuvatyö- ja äänitysstudio, radiostudio, musiikkiluokat, näyttämö valaistus- ja äänilaitteineen, ilmaisutaidon luokka, pimiö, keramiikkahuone, liikuntasali ja viihtyisä ruokala.