Ajankohtaista

Tietojärjestelmien rooli on yrityksille yhä merkittävämpi. Decensin konesalipalvelujen avulla yritysten tärkeintä pääomaa, tietoa, hallinnoidaan ja valvotaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Palveluiden ansiosta asiakas voi keskittyä paitsi ydinosaamiseensa myös saada parempaa turvaa oman liiketoiminnan jatkuvuudelle, muutoskyvylle ja joustavuudelle.

Palvelut mukautuvat helposti asiakkaan tarpeiden mukaan, ja käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta. Oman osaamisemme kautta palvelumme myös säilyvät korkealaatuisina, tehokkaina ja uusimpia teknologiota hyödyntävinä. Samalla ne tarjoavat asiakkaillemme kilpailukykyisen kustannustason jatkuvasta murroksesta huolimatta, kertoo palvelujohtaja Markku Aaltonen.

Decensin konesalit huolehtivat tuhansista palvelimista ja asiakkaan liiketoiminnan palveluista, jotka vaikuttavat kymmeniin tuhansiin loppukäyttäjiin aina raskaasta teollisuudesta julkiseen terveydenhuoltoon. Asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys ovat palvelun tärkein kulmakivi.

Mahdollistamme asiakkaan korkean käytettävyyden nykyaikaisella ja vikasietoisella konesaliympäristöllä. Tämä koskee myös tietoliikenneyhteyksiä, joissa vikasietoisuus varmennetaan usean operaattorin avulla”, sanoo järjestelmäasiantuntija Jyrki Kilpinen.

Aaltonen ja Kilpinen muistuttavat, että konesalipalvelut ovat turvallinen vaihtoehto myös fyysisten tilojensa puolesta, sillä asiakkaan omat tilat eivät välttämättä täytä vaatimuksia turvalliseen liiketoimintaan liittyen. Decensin hallinnoimat tilat on rakennettu konesaleja varten ja ne täyttävät vaativimmankin asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Lisäksi Decens huolehtii energiatehokkuudesta suosimalla vähän energiaa kuluttavia laitteita.

Lisäarvoa palveluiden asiakaskohtaisuudella

Konesalipalvelut pitävät sisällään kapasiteettiin, valvontaan ja varmistukseen liittyviä ratkaisuja, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman kokonaisuuden Decensin asiantuntijoiden avulla.

Kapasiteettipalveluissa asiakas hyötyy kustannussäästöistä ja riskittömyydestä ulkoistamalla palvelimensa sijainnin ja hallinnan Decensin vikasietoiseen ja turvaluokiteltuun konesaliin. Vaihtoehtoja on tarjolla pienen investoinnin jaetusta kapasiteetista aina erillisen kapasiteetin rakentamiseen asiakkaan omiin tiloihin.

Ympäristön seurantaan käytettävien valvontapalveluiden tärkein hyöty on varmistaa kriittisten liiketoimintojen häiriötön jatkuvuus. Valvottavia kohteita ovat esimerkiksi palvelimet, käyttöjärjestelmät ja sovellukset kuten tietokannat ja sähköposti.

Valvonnan avulla sekä ennakoiviin että reaktiivisiin toimenpiteisiin voidaan tarttua ripeästi, ja näin estää ja minimoida häiriöitä palvelimen käytettävyydessä. Esimerkiksi verkkokauppa voi analysoida valvontapalvelujen avulla ostokäyttäytymistä ja sitä, toimiiko verkkopalvelu sopiviksi määriteltyjen arvojen mukaisesti.

Varmistuspalvelut ovat kuin vakuutuksen ostamista tiedolle, jota uhkaavat niin inhimilliset virheet, virukset kuin laitteiston vikaantumisetkin. Jos tärkeä sähköposti tai pitkään työstetty tiedosto häviää, varmistuspalvelun arvo realisoituu datan palauttamisessa luotettavasti ja nopealla vasteajalla. Turvallisuutta lisää Decensin varmistusympäristö, joka varmistaa asiakkaan varmuuskopioiden sijainnin eri lokaatioissa.

Kotimaisuus on valttia – valitse suomalainen yhteistyökumppani

Valitsemalla Decensin, saat täysin suomalaisen palveluntuottajan. Täysin henkilökuntansa omistama ja Suomeen veronsa maksava yhtiö näkee kotimaisuuden tärkeänä lisäarvoa tuovana tekijänä myös asiakkailleen, joita halutaan palvella henkilökohtaisesti. Esimerkiksi konesalien suhteen suomalaisuus takaa vakaat ilmastolliset, maantieteelliset ja poliittiset olosuhteet.

TOP 5 – Mitä saat, kun valitset Decensin konesalipalvelut?

  1. Varmistat liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden.
  2. Saat tukea IT -kumppanilta, joka ei jätä pulaan.
  3. Hyödyt rehdin asenteen kotimaisesta palvelusta.
  4. Pystyt muokkaamaan käyttämiäsi konesaliresursseja joustavasti.
  5. Saat helposti budjetoitavissa olevan konesalikapasiteetin ilman suuria kertainvestointeja.

Haluatko lisätietoa heti? Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme lisää!

Voit jättää meille tarjouspyynnön myös sähköisesti.